31/01/2016. Dag 21. Johannes

12509627_825333230926318_2369509683266203449_n

DAG 21
Johannes

Het is makkelijker om voor God te sterven dan trouw te blijven en in liefde te blijven met Jezus Christus, voor een erg lange periode, je hele leven. Johannes moet tussen de achttien en vroege twintiger jaren zijn geweest toen hij Jezus begon te volgen. Hij was de laatste van de apostelen die stierf. Hij stierf tussen vijfennegentig tot honderd jaar oud. Dit betekent dat hij de Heer bijna zeventig jaar trouw diende! Het is zoveel moeilijker om trouw aan God te blijven op zo’n manier dan te sterven voor Jezus. “ Ok Heer, dus ik zal sterven en dit verhaal laten eindigen!” Maar, trouw zijn zeventig jaar lang zonder lauwwarm te worden, koud, teleurgesteld en traditioneel; of een pastor worden vol met handige programma’s, met een besmet hart, wat vol hebzucht zit. Nu, dat is niet zo makkelijk om te doen. Het meest delicate en kostbare ding wat je moet doen is om aan God een blijvend heilig en trouw hart voor je hele leven brengen. Zeventig jaar God dienen zonder weifeling in passie in een lange tijd.

De Bijbel laat zien dat Johannes de laatste was die stierf. Hij was bekend voor zijn liefde. In zijn brieven, zijn de uitdrukkingen van liefde zo sterk:” Mij kleine kinderen” is hoe hij mensen noemt in zijn brieven. “Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. (…) (1 Joh. 2:1) “Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?”(1 Joh. 4:20). En wat is de openbaring die Johannes heeft? Hij had een volledige openbaring van de Apocalyps, het Boek Openbaringen. Niemand is ooit zo diep gegaan. We houden ook allemaal van het feit dat hij gebruikelijk zijn hoofd op Jezus’ borst legde. Ik stel me voor dat de enige persoon die Jezus’ hartslag hoorde, Johannes was. Ik vraag me af hoe het op het moment moet hebben geklonken toen Johannes zijn oor op Zijn borst legde? Vanwege zijn intimiteit met Jezus wordt hij een levende uitdrukking van de verbazende echte liefde van Gods heerlijkheid dat vlees werd en een gezicht had. De plaats waar Johannes het meest van zijn leven leefde was Efeze en ik vermoed dat het daarom is dat die stad het belangrijkste centrum van apostolische invloed werd na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus.

Wat is jouw niveau van diepte en ervaring met de heerlijkheid van God? Wat is jouw niveau van liefde naar die vleesgeworden Heerlijkheid? Op welk niveau heb je tot nu toe gehouden van de kerk – met je leven, met je werk, met je trouw, met je geld, met je beloften? Op welk niveau van relatie zit jij met God? Op welke manier werd Zijn geliefde Heerlijkheid weerspiegeld, zichtbaar en uitgedrukt naar jou? Vandaag kan je kiezen om oppervlakkig te zijn in je relatie met de Heer, of je kunt ervoor kiezen om intiem met Hem te zijn. Diepte of oppervlakkigheid zijn onze keuzes. Je niveau van intimiteit met Hem hangt af van onze reactie naar Hem! Wil je dieper gaan? Laat de Heer een echt praktische liefde zien; hou diepgaand van Hem, wordt verliefd op Zijn Heerlijkheid. Laat de wolk de stem worden, laat de stem van aangezicht tot aangezicht intiem worden, laat de intimiteit van aangezicht tot aangezicht een solide vriendschap worden, laat de vriendschap worden tot een niveau waarop je Zijn Aanwezigheid met je mee kan dragen, en uiteindelijk, geef niet op totdat de vleesgeworden Heerlijkheid gezien kan worden in je eigen gezicht, en mensen zich vergissen in jou omdat het beeld van Jezus gezien wordt in je stralende gezicht. In de tussentijd, terwijl je nog steeds een inwoner van deze aardse tabernakel bent, smacht naar de Heerlijkheid van God die op je gezicht zou mogen stralen! Gezegende Heerlijkheid, Glorie! Oh, mijn lieve broeder. Hij zal komen als wij gepassioneerd, intens en doorzettend Hem zoeken! Laat de honger naar Zijn Glorie je winnen naar het jou maken van iemand als Mozes of David. Laat het je veranderen in een hoofdpersoon zijn van de geschiedenis in de opwekkingen!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.