21 Dagen 2016 Hunkerend naar Gods Glorie

11/01/2016. Bidden en vasten. Marcelo Almeida. Dag1.

Dag 1. Hunkerend naar God`s glorie!

images21 dagen

Dag 1 – Hunkerend naar Gods Glorie
Door Pr. Marcelo Almeida – The Vine Church, US

We zijn deel van een generatie die hun rug toekeren naar elk type dode religieus systeem.

Vandaag leven we ondergedompeld in een wereld die kijkt en zoekt naar de volgende “ideologische overeenstemming” waarop onze identiteit gebouwd moet worden, ons leven en onze toekomst. Alle ideologieën van de laatste eeuw zijn omgevallen – een voor een. Geen van de bewegingen die de mensheid door de laatste eeuw gesleept heeft bestaat nog. Geen een van hen! Wat toen succesvol was en modieus, klinkt nu belachelijk. We hebben gezien dat bijna al de “opa’s” die vroeger de Beatles waren, een voor een gestorven zijn en de generatie van Hippies met hun “Peace and Love” symbolen, uit de tijd van onze ouders en grootouders, nu verlopen en vervaagde tattoos en slappe rimpels hebben. Afbeeldingen op T-shirts van Bob Marley die marihuana rookt en Che Guevara zijn uit de tijd. We zijn door tijden heen gegaan toen de grote mensenmassa van burgers door de politiek beïnvloed werden door arrogante politieke partijen, voornamelijk links, die enorme straatbetogingen organiseerden en demonstraties. Vandaag de dag gaan we op straat om andere redenen! En toch willen we allemaal veel meer uit het leven! Er is meer in het leven dan dromen van een “leuke dag met Mickey Mouse” of het nieuwste stuk technologie van Apple! We hebben een ander plan….zeker weten!

Vandaag, met onze voet op de drempel van de eenentwintigste eeuw, weten we tenminste wat we niet meer willen, waar we moe en ziek van zijn, zoals dode en lege religie. We zijn mensen die moe zijn van de lauwwarme en niet diepgaande dingen waar de kerk van Laodicean achter aan ging. We zijn allergisch voor middelmatigheid en houden niet van het soort religie die maakt dat mensen op fanatieke aanhangers van een voetbalteam lijken. We kunnen niet tegen zinloze rituelen, ijdele herhalingen en saaie en onschuldige gebeden. We willen ons distantiëren van kerkdiensten en samenkomsten waar de plechtigheden zo streng en zo rigide zijn dat als de Heilige Geest zou bewegen, Hij het programma zou bederven! Wat is het punt van het herhalen van onbegrijpelijke en eindeloze mantra’s of bombastisch raaskallen en kwaad spreken van anderen. Dit is allemaal dode religie. God verhoede dit! Wij zijn een volk dat een andere geestelijke werkelijkheid wil!

We zijn verder gekomen dan dat in onze zoektocht naar echte geestelijkheid. We willen meer dan zielen winnen, meer dan een een vage roeping van God vervullen. We willen veel meer dan onze celgroepen zien groeien, de menigte gered, mensen genezen, en wonderen die gebeuren voor onze ogen. We willen meer dan zien dat de kerk in aantal groeit en zien dat de kerk voorwaarts gaat en een krachtige, sterke, impactvolle organisatie is met een profetische stem over Jezus Christus.

We hebben veel van deze dingen ervaren en hoewel we voortdurend verder groeien op deze gebieden, lijkt het erop dat onze dorst naar meer van God alleen maar toeneemt! Er is zelfs iets nog nobeler, iets groters en nog prachtiger, iets wat verder gaat dan al deze dingen, die maar heel weinig mensen hebben ontdekt. Het is een geheim. Een geheim dat millennia lang heeft bestaan maar toch te ontdekken is in zowel de Schrift als in de kerkgeschiedenis: Degenen die van de heerlijkheid van God houden, zullen alles van Hem hebben, zullen geschiedenis schrijven, zullen de sleutels naar al Zijn bronnen en kracht winnen. Ze zullen opwekking voortbrengen en de wachters zijn van de meest krachtige manifestaties van Gods goddelijke aanwezigheid op aarde zijn. Degenen die van Zijn Heerlijkheid houden zullen uiteindelijk regeren in hun generatie. Er zullen geen grenzen zijn voor mensen die deze inspanning van opwekkings-kracht met zich meedragen.

Ondanks het feit dat er grote vooruitgangen geboekt zijn in het Lichaam van Christus door de jaren heen, zoeken de meeste Christenen God nog steeds om drie basis redenen: in de eerste groep, waarschijnlijk de grootste, zoeken ze God om een of andere nood te bevredigen. Ze zoeken God omdat ze in hun noden voorzien willen zijn en dat hun problemen worden opgelost door de beloften van God. Deze mensen transformeren God in een type grote supermarkt. Ze gaan shoppen in hun gebeden, betalen dan met “in Jezus’ Naam” en dan zeggen ze “Amen” en dan is het klaar. Op dit punt gekomen, hebben ze God niet langer nodig en denken ze er niet over om die dag tegen Hem te praten. Er is nog een andere belachelijke illustratie voor deze eerste groep mensen: Ze veranderen God in een dik vadertje Kerstman met een enorme zak vol met cadeautjes. “Ho, ho, ho, wat zou je willen”? “Ho, ho, ho, vraag het gewoon aan de Kerstman of Sinterklaas en hij zal je van alles geven…” “Hij is de goede oude man die je een baan zal geven, je zal genezen, een wonder aan deze man zal geven en een nieuwe auto aan die andere man, en een appartement voor diegene die daar staat… ho, ho, ho …!”

Tragisch genoeg voor veel mensen die zichzelf Christenen noemen zijn deze mensen als zichzelf dienende bloedzuigers. Iemand kan me misschien vragen: “Maar pastor, zegt God niet dat we “Hem alle verlangens bekend moeten maken?” Ja, dat deed Hij! Zegt Hij ook niet dat “we moeten vragen zodat onze vreugde volledig wordt?” Ja, dat klopt. Aan de andere kant leert de Schrift ons ook dat een kind spreekt, denkt en kinderachtige dingen wil hebben. Op een dag moet een kind opgroeien en stoppen met aan zichzelf denken en navelstaren! Ik heb vaak wonderen nodig gehad en heb gebeden en gevraagd aan God om Zijn belofte te vervullen. Als je moet vragen, vraag dan en wordt niet geremd door wat ik hier zeg. Aan de andere kant, moeten we op een bepaald moment stoppen met gewoon aan God vragen met een boodschappenlijstje van “Ik wil dit en ik wil dat”. Genoeg ermee! Eerlijk gezegd zou ik nooit trouwen met een vrouw die alleen maar wil dat ik, wat ik kan kopen, kan betalen of haar iets doen of geven. Dat is het punt! We moeten gaan van het niveau van een “self-serving relatie” naar het niveau van de relatie van de liefde voor God. Je wilt Hem voor wie Hij is en niet voor wat Hij te geven heeft.

Een tweede groep van gelovigen zijn degenen die op zoek naar de waarheid zijn. Ze houden van studeren, te ziften en de waarheid te ontleden. Ze spenderen hun volledige tijd aan het bestuderen van de Schrift om de betekenis van de komma’s te ontdekken in het oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks! Ze onderwijzen over de kleur van de oude rollen en de maat van de linkervleugel van de engel Gabriel en kiezen hun favoriete doctrine uit om hun stokpaardje tegen andere Christenen te gebruiken. Ben je deze groep al tegengekomen? Velen zoeken de koude, harde waarheid; verlangen het meest bijbelse model van kerk; en de meest waarheidsgetrouwe bijbelse doctrine. In deze marathon van zoeken naar waarheid, zijn velen vermoord en zijn velen gestorven. Oorlogen en nog meer oorlogen zijn gevoerd. Duizenden werden gekweld, velen kwamen om in het vuur, meer bloed werd vergoten en de geschiedenis is bezaaid met deze tragedies. Mensen zoals deze maken zich niet echt druk om God. Ze vonden gewoon dat zij het monopolie van de echtste waarheid hadden! Elke sekte is dus zo ontstaan. Als je deze groepen bij elkaar in een kamer opsluit, zouden ze elkaar verscheuren en zou je de politie moeten bellen. Opnieuw kan iemand vragen, “Maar pastor, zou je niet de waarheid van de Schrift en het onderwijs van de apostelen moeten onderzoeken?” Ja, natuurlijk wel. Maar opnieuw, Gods doel is niet dat we droge en dode mensen worden die ijlend bezig zijn met de brief van de theologie. Er is iets groters, nobeler, hoger, veel meer verheven hierboven.

De derde groep bestaat uit degenen die God willen behagen door voor Hem te werken. Op een of andere manier concluderen ze dat God een grote “baas” is die werknemers zoekt om voor Hem te werken. Daarom zullen sommigen zorgen voor weeskinderen; sommigen zullen voor de daklozen zorgen; anderen willen werken met prostituees: en weer anderen met de drugsverslaafden. Sommigen richten Christelijke scholen op om hun toekomstige leiders te trainen en anderen richten verenigingen op van Christelijke ondernemers om broeders te helpen zichzelf te verbeteren. De meest radicalen worden zendelingen in de meest moeilijke, gevaarlijke, onbewoonbare en armste plaatsen van de wereld! Iemand zal me misschien nu vragen: “Maar pastor, zouden we dan geen missies moeten doen, voor de armen zorgen en mensen dienen?” Natuurlijk ja! Jouw werk is een afspiegeling van welk type Christen je bent. Aan de andere kant, is er een massa mensen die hun Christenleven vullen met een soort stressvol activisme. Ze hebben niet werkelijk een relatie met God of met andere broeders en zusters, maar ze zijn erg druk om dingen te doen. Ze werken, koken, verven, maken iets of halen iets uit elkaar, oefenen, wassen en vegen, leren en groeien, repareren auto’s, stoppen straatkinderen in bad, knippen het haar van bedelaars, verdelen sandwiches en kerstcadeautjes op scholen, een beetje jaloers op Moeder Theresa uit Calcutta! Maar denk je echt dat het hier om gaat? Denk je dat dit drukke (agenda) schema, echt is wat God van ons verlangt?

Realiseer je je dat de drie dingen die ik net genoemd heb, correct zijn? De vraag is of dat alles is wat er is! We zouden Gods goedheid moeten ervaren, Zijn voorziening en Zijn wonderen in onze levens. We zouden moeten geloven in de waarheid en stevig op het fundament moeten staan van de openbaring en het licht wat God ons gegeven heeft. We moeten de Heer dienen met vele goede werken. Natuurlijk ja! Maar zelfs alles wat we doen zal nooit mogen vervullen wat de echte nobele en glorieuze reden is waarom we hier op aarde zijn. De sleutel is dat we al deze dingen kunnen doen zonder echt God te kennen of door Hem gekend te worden. Als we Hem niet echt willen, en geen relatie met Hem bouwen, zullen we nooit in staat zijn naar Zijn heerlijkheid te vragen.

Dit boek is geschreven aan een vierde groep. Ze zijn met weinig in aantal maar beslissend in de geschiedenis van de bewegingen van God. Deze paar mensen gingen waar nog niemand was geweest en niemand genoot waar zij van genoten. Ze stonden aan de vooravond van elke beweging van God in de kerkgeschiedenis. Deze groep mensen bestaat uit degenen die de geheimen van Gods hart kennen en daardoor de kerk mobiliseren om vooruitgang te boeken. En de rest van de anderen, die reageren en volgen gewoon. In het hele Oude Testament worden er tientallen heilige mannen van God genoemd. Ze zijn bewonderenswaardige helden die onberispelijk zijn in hun wandel. Echter, je zult er maar twee vinden die echt op dat punt uitkwamen. Maar twee! Maar twee kwamen op die plaats waar ze naar de heerlijkheid van God verlangden! Niemand anders! Een van hen was Mozes die na jaren en jaren geleefd met God te hebben zei,” het is prachtig hier, maar ik wil meer! Laat me Uw Heerlijkheid zien!” De andere was David die, gedurende de tijd van zwakte in Israel, vastbesloten was om de Ark van Gods Heerlijkheid naar Jeruzalem te brengen, ondanks de tegenvallers waarmee hij geconfronteerd werd. Hij trekt zich niets aan van andermans mening en werd niet door elkaar geschud door zijn falende pogingen. De koning-psalmist laat gewoon een kreunen uit zijn hart komen wat is opgenomen in de Schrift: “Oh, hoe zal ik de Ark van Gods glorie naar mij toe brengen.” En wat was het gevolg van het verlangen van deze beide mannen? Ze werden meer dan tevredengesteld door de heerlijkheid die ze zochten en het lijkt erop dat God alles aan hen gaf. Kortom, hij die Gods heerlijkheid najaagt, ontvangt alles.

In het Nieuwe Testament, kiest Jezus ervoor te wandelen met een select groepje discipelen. We willen diep gaan in deze relatie en ook zeven niveaus van honger die ze hadden naar Jezus ontluiken. De glorie waarnaar Mozes en David zochten, krijgt opeens een gezicht en materialiseert in het Nieuwe Testament. In 2 Korinthiërs 4:6 lezen we dat: “Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.”
De Heer Jezus is deze gematerialiseerde heerlijkheid die vlees werd en onder ons wandelde. Dus het verlangen naar de heerlijkheid van God is een verlangen naar Christus. Wat is dit hunkeren, deze passie naar een hoger niveau van intimiteit met Gods heerlijkheid eigenlijk, hoe is dat?

Het is tijd voor ons om iets te bouwen wat serieuzer, dieper is, en wat een diepgaande afdruk op de mensheid achterlaat. Het is tijd om een hele generatie onder de natiën op te laten staan die vurig de heerlijkheid van God willen. Dit boek is gefocust op dit geweldige onderwerp. Het is meer dan een onderwerp….het is een verlangen, een lijdensweg en een passie. Het is een gelijkgezind nastreven zolang er adem in onze longen is, en licht op ons netvlies bij dageraad wanneer we wakker worden in de ochtend. Het is het enige dat zinvol is zolang onze harten kloppen in onze borst.

We werden vervuild door wereldse ideologieën die de machten van deze wereld ons voortdurend proberen te laten doorslikken. Maar hier is de meest cruciale vraag: in welk van deze vier categorieën van mensen, pas jij? Je antwoord zal alles bepalen in je leven!
Het zal ook bepalen wat onze generatie zal bereiken voor Christus en welke erfenis we achter zullen laten voor de komende generaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.