29/01/2016. Dag 19 De twaalf.

12645195_824246797701628_3879519131006486274_n

Dag 19
De 12

En de discipelen kwamen en zeiden tegen Hem, “Waarom spreekt U tot hen in gelijkenissen?”

Hij antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. (MattheĆ¼s 13:10-13)

Nu zullen we de dingen zien die meer precies afgesteld worden. Jezus sprak tot de menigte en loste hun problemen op, maar Hij koos ervoor geheimen te delen op een meer intieme manier. Er zijn sommige dingen die je met een menigte kan delen, en andere dingen die je alleen deelt met mensen die je erg nabij zijn. De twaalf hadden deze positie verdiend en hoorden Jezus’ geheimen. Als je geen niveau opschuift, zul de geheimen van het hart van de Heer niet kennen; je zal inplaats daarvan voort blijven borduren op een oppervlakkig niveau van relatie, denkend dat het Christelijke leven gewoon een feestje is!

Dit vijfde niveau verwijst naar mensen die Jezus in alles volgen: ze gingen waar Hij ging, dienden Hem op elke manier en gingen door dingen waar Hij doorheen ging. Mensen die op dit niveau zijn, zijn in staat te zeggen, “Heer, elk gebied van mijn leven is in Uw handen; mijn jeugd, mijn motivaties, mijn hart, mijn gedachten. Ik wil heilige gedachten denken; Ik wil Uw zelfde waarden hebben en een levensstijl die U behaagt. Ik ga me niet conformeren aan het patroon van deze wereld, ik ga de Heer dienen. Waar de Heer gaat, zal ik gaan; wat de Heer me verteld te doen dat zal ik doen. Ik ga niets achter houden.” Deze mensen geven zichzelf om te dienen en worden volledig betrokken.

Wat oogsten zij als gevolg hiervan? Een niveau van openbaring die niemand anders heeft, geheimen van Gods hart die niemand anders ervaart en een nabijheid van de heerlijkheid die jou tot Zijn gezicht brengt zoals niemand ooit zal weten.

Tot welk niveau heb jij de Heer liefgehad? Hou je van Hem met een echte, praktische liefde? Deze twaalf mannen ontvingen openbaring van Koninkrijks geheimen en gezag over de geestelijke wereld. De anderen ontvingen dit niet. Wanneer jij reageert naar God met een groter niveau van liefde, vermeerdert je zalving en ook je autoriteit, je openbaring en de manifestaties van het bovennatuurlijke in je leven. Ze vermeerderen totdat ze de dagelijkse norm voor je zijn!

Het vijfde niveau gaat daarvoor over mensen die besloten hebben Jezus in alles te volgen en welke gevolgen dan ook die door deze keuze komen, te omarmen. Wil jij Jezus volgen in alles of heb je nog reserves? Verlang jij intiem te zijn met de prachtige Heerlijkheid van God?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.