26/01/2016 Dag 16. De Menigte.

943920_822732271186414_8603221269768755836_n

 

DAG 16
DE MENIGTE

Johannes 6:1-2 verklaart: Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken.

Dit verslag verteld over een groep mensen die naar Jezus komen omdat ze het antwoord op hun noden zoeken. Het is niet verkeerd om naar Jezus te komen vanwege noodzaak. Hij Zelf zegt dat Hij er was om voor de blinden te zorgen, de armen, de wezen, de weduwen en in het kort, van alle behoeftigen. “De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken.” (Luk. 4:18,19). Gezalfd voor wat? Om de problemen van mensen op te lossen. De Zoon van God was manifest om de werken van satan te vernietigen.

Het eerste niveau van relatie heeft betrekking op de menigte. Terwijl het niet verkeerd is om op deze manier tot Jezus te komen, heeft deze groep altijd iets nodig. Ze neigen vol schuld te zitten en vol veroordeling, hebben lijsten vol met benodigdheden en eisen veel van iedereen rondom hen. Ze zijn altijd nemers en nooit gevers. Hun noden zijn vaak gebaseerd op zelfzuchtige motieven, ze zijn altijd aan het nemen, en worden nooit kanalen en bronnen van zegen óf dragen nooit andermans lasten. Gelovigen uit de menigte hebben sturing nodig in het leven, hebben vergevingsgezindheid nodig, moeten worden vrij gezet, gered, moeten dit of dat krijgen etc. Dit is het eerste niveau van relatie. Mensen die naar Jezus gaan alleen omdat ze iets willen ontvangen. Ze gebruiken God en proberen Hem ‘af te tappen’ van zegeningen zoals bloedzuigers.

In feite, mensen die nooit groeien, gaan nooit verder en alleen relateren tot God op dat niveau, bidden niet. Ze “plunderen” God. Ze willen iets van Hem krijgen maar zonder inspanning, zonder toewijding en via de makkelijkst mogelijke manier. Voor hen, is God een erg grote supermarkt waarin ze alles vinden wat ze nodig hebben. Hij is een Voorziener en een probleem-oplosser en het is Zijn verplichting hen te zegenen. Ze veranderen God in een grote Sinterklaas en dus denken ze dat hij verplicht is ze cadeautjes te geven. Dus elke keer als ze gaan bidden, behandelen ze Hem als Sinterklaas. Velen komen tot God met deze motivatie. Op dit niveau van relatie, willen mensen God alleen voor wat Hij kan doen voor hen en wat Hij hen kan geven. Ze houden niet van God, ze willen God gewoon gebruiken. Ze zijn als zelfzuchtige, huilende kinderen die hun ouders manipuleren voor cadeautjes of snoep of eten.

Hoe denk je dat God Zich hierover voelt? Hoe voelt God Zich wanneer je Hem benadert om Hem gewoon te gebruiken? De Bijbel zegt in Johannes dat de menigte Jezus volgde vanwege de tekenen die Hij had gedaan. Er waren mensen die gewoon de “show” wilden zien: “Je moet de samenkomst daar zien, er worden demonen uitgedreven, verlamde benen hersteld, de doden worden opgewekt en de blinden zien. Ik heb nog nooit zulke wonderen gezien! Je moet daarheen gaan.” Anderen kwamen omdat ze noden hadden. Ze waren echte kandidaten voor genezing en herstel. De menigte zou reikhalzend kijken om te zien wat er zou gebeuren. Jezus zei: “Je weet waarom je hier bent? Je wilt niet Mij, maar je wilt wat Ik voor je kan doen.”

Toen mijn kinderen klein waren, kocht ik als ik op reis geweest was altijd een presentje voor hen om het aan ze te geven als ik terugkwam. Als ze mijn stem hoorden kwamen ze rennend naar me toe en zeiden, “Pappa is er, Pappa is er!” Op een dag kwam ik terug en had geen cadeautjes gekocht. Dus ze keken; ze doorzochten mijn tas, mijn zakken en gingen toen terug opnieuw kijken. Ze zeiden: “Oh lieve help! Er zijn geen cadeautjes vandaag” en gingen terug naar hun spel zonder ook maar even naar me te kijken en zeggen dat ze me gemist hadden. Ik voelde me verschrikkelijk. Ik dacht, “Ze houden niet van me, ze willen me niet, ze willen me alleen gebruiken.” Ze wilden me niet; ze wilden wat ik ze had gebracht. Echter, ik moest begrijpen dat dit is hoe kinderen denken en dat op een dag ze volwassen zouden worden.

Is dit de manier waarop je van God houdt? Van de tien gospel programma’s die op televisie verschijnen, hebben er negen met dit te doen: “Kom tot Jezus en je zult een nieuwe auto krijgen.” “Kom tot Jezus en je zult een nieuwe baan krijgen.” “Kom tot Jezus en je zult je rekeningen op tijd betalen; en je zult een vrouw krijgen. Kom tot Jezus en Hij zal al je problemen oplossen” en ga zo maar door. “Jezus is Sinterklaas! Ho, ho, ho!!!” Mensen zijn consumenten en de kerk is de service provider. En duur betalen voor de service! Dit wordt een bedroevende vorm van het christelijk leven. Hoewel het niet verkeerd is om tot Jezus te komen met een behoefte, maar het is verkeerd om je hele leven alleen op basis van je behoeften met betrekking op Hem te blijven. Je hebt het nodig op een dag op te groeien en te stoppen door de zakken van Pappa te gaan.

Wat is er verkeerd met de menigte? Ze denken alleen maar aan zichzelf. “Mijn problemen, mijn leven, mijn ellende, mijn huwelijk, mijn schulden, mij, mij, mij, mij.” Het is altijd een geval van navelstaren. Ze zien niets anders verder dan henzelf. Zelfs als ze legitieme problemen hebben, verlaten ze nooit het melkfles stadium. Weet je waarom? Omdat, omdat te doen, we eerst bereid moeten zijn om God lief te hebben en anderen te dienen ondanks onze eigen noden. Dit is het tweede niveau van relatie dat we zien in de Bijbel. Mensen in de menigte kennen nooit of ervaren nooit de manifestatie van Gods heerlijkheid. Ze zijn materialistische gelovigen en de kerken zitten er vol mee. De meerderheid is niet in staat van enige zelfopoffering, dienen of onbaatzuchtige toewijding. Bepaalde kerken bemoedigen zelfs deze levensstijl. Maar voor zulken is er geen heerlijkheid, ze zijn als de mensen die tegen Mozes zeiden: “Laat de Heer niet met ons spreken, maar laat Hem met jou spreken. Wat Hij jou verteld, kun jij ons zeggen, want we zijn niet geïnteresseerd in een relatie met de Heer.”

 

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.