23/1/2016. Dag 13. In de aanwezigheid van de Koning

DAG 13
IN DE AANWEZIGHEID VAN DE KONING

Als we een echte opwekking willen ervaren, moeten we een prijs betalen. Opwekking is niet eenvoudig kippenvel hebben, rillingen, beven, of visioenen van engelen. Dit is niet het concept van God. Opwekking is een direct gevolg van een hongerige zoektocht die door wanhopige mensen worden uitgevoerd. Het is het gevolg van een groep mensen die besluiten God te zoeken totdat de hemel opengaat en Gods heerlijkheid stroomt en manifest wordt. Iets krijgen is makkelijker dan het blijven houden. Hoe kunnen we dan opwekking houden als we het eenmaal hebben? Door het noodzakelijk te blijven vinden en er wanhopig naar te blijven zoeken. Elke opwekking is het gevolg van een opzettelijke investering, en het houden vereist een prijs: de prijs van Gods aanwezigheid.

In hoofdstuk 1 en 2 van het boek Esther, vinden we drie groepen mensen. Elke groep staat voor een levensfase. En wat is de context van deze twee hoofdstukken? De Bijbel laat het Assyrische Rijk zien. Ahasveros was de koning van dit grote Rijk. Op een keer, geeft hij een feest en stuurt iemand voor zijn vrouw, de koningin Vashti, om haar te laten halen maar ze weigert te gaan. Vashti vertegenwoordigt een van die mensen die toegang hadden tot de machtige aanwezigheid van God, deelden de intimiteit van de Koning, bedienden in de aanwezigheid van God, en verrukten zich over de lekkernijen in Gods aanwezigheid. Er zijn echt lekkernijen in de aanwezigheid van de Heer. Met andere woorden, de aanwezigheid van de Koning is verrukkelijk. Vashti was iemand die toegang tot de koning had en met de koning sprak. Als de koningin, had ze de autoriteit van de koning. Ze staat voor mensen die de prijs hebben betaald. Geen wonder dat zij de positie had verdiend om koningin te worden. Ze had lange tijd de prijs betaald. Je hoeft niet de

prijs te betalen voor redding, omdat dat vrij is, maar er is een prijs voor de stroom van Gods aanwezigheid en de manifestatie van Zijn Glorie.

Er is een prijs en er is een proces. Ik hoop dat je niet gelooft in die blinde radicale theologie van voorbestemming die zegt dat we nergens voor hoeven betalen of welk proces dan ook hoeven binnen te gaan. Om deze reden zijn er zovelen gelovigen die gered zijn maar leven in kerken die geen jota vooruitgaan in het Koninkrijk van God. Wil jij hebben wat je nog nooit hebt gehad? Wil jij doen wat je nog nooit hebt gedaan? Wil jij ontvangen wat je nog nooit hebt ontvangen? Investeer dan als nooit tevoren. Wil je veroveren wat je nog nooit eerder hebt overwonnen? Strijd dan zoals je nog nooit hebt gestreden. Doe dit in de kracht en afhankelijkheid van Gods genade maar ga aan de slag! Vashti spreekt van mensen die volgden, mensen die op een punt in hun leven, hun hart naar God richtten. Ze baden en vastten, ze bleven trouw totdat ze resultaten kregen. We vinden deze uitdrukking in de Bijbel in diverse passages: “Wacht in Jeruzalem totdat in […].” “Totdat” betekent: Ik zal investeren totdat er een keerpunt is, totdat er een waterscheiding is tussen wat was en wat ik verlang te zien gebeuren.

De Vashti ervaring is de ervaring van degenen die de opwekking zagen, die tranen huilden omdat ze niets hadden en toen God begonnen te zoeken voor iets nieuws. Vasthi staat voor mensen die houden van en verliefd werden op het gezicht van de koning. We hebben het nodig om het gezicht van de koning lief te hebben, de prijs van heiligheid te betalen, het uitroepen en ernaar zoeken, en begrijpen dat het meest kostbare wat we hebben, de aanwezigheid van God is. Echter, de Bijbel laat zien dat Vashti bepaalde houdingen begon te krijgen die veroorzaakten dat ze de aanwezigheid van de koning verloor. Ze verloor de verrukking van Zijn aanwezigheid, de toegang tot de aanwezigheid en heerlijkheid, de stroom van de aanwezigheid; ze verloor de stem van de koning. Ze hoorde niet langer de stem van de koning en werd verwijderd uit Zijn aanwezigheid. Waarom? Omdat op een bepaald punt, ze stopte met de prijs betalen die ze eenmaal had betaald. Op een bepaald punt, besloot ze op een andere manier te wandelen dan de manier die haar geleid had tot die gunsten.

Opwekking, gevoeligheid voor Gods aanwezigheid is iets dat je achter slot en grendel zou moeten houden. Het is interessant dat God vaak mensen als Vashti hersteld. Hij brengt Zijn aanwezigheid terug naar degenen die het verloren. Bathsheba, de vrouw van Uria, die Davids vrouw werd na zijn overspel, staat vermeld in de genealogie van Jezus. Waarom? De Bijbel verbergt het kwade wat mensen doen niet achter de rug. David pleegde overspel en, door zo te doen, waren vele dingen in zijn hart verbasterd. Deze vrouw werd bekend als de vrouw van overspel; terwijl Abigail de vrouw van wijsheid was in Spreuken 31. Davids andere vrouw, Michal, de dochter van koning Saul, was een porseleinen pop – ze had een stamboom en een ontwerper! Ze was vertroeteld en verwend! Maar Bathseba is degene die Davids grote schandaal vertegenwoordigt; zij is degene die de grote zonde met hem pleegde. God neemt dan de overspelige vrouw en stopt haar in de rechtstreekse lijn van genealogie van de Messias. Jezus Christus, Zoon van God, de Redder, een directe afstammeling van wie? Abigail, de wijze? Nee. Van Michal met koninklijk bloed? Nee. Jezus was een directe afstammeling van een overspelige vrouw. Waarom? Omdat ze gereinigd werd, hersteld op zo’n grondige en volledige manier, haar geestelijke gezondheid was op zo’n manier hersteld dat God Zelf ervoor koos haar in de directe lijn van voorouderlijke boom van Jezus Christus. Vind je dat niet verbazingwekkend?

Waarom open ik dit zijweggetje hier in het boek Esther? Omdat God in staat is de Vashtis’s van het leven te herstellen – degenen die Zijn aanwezigheid hadden en het verloren, kunnen hersteld worden. God kan degenen die goed begonnen maar wegvielen en de vorige investering die ze gedaan hadden kwijt raakten en de toegang tot Gods aanwezigheid, herstellen.

Weet je waarom Vashti haar positie en haar heerlijkheid kwijt raakte? Ten eerste, omdat ze verblind werd door haarzelf. Ten tweede, werd ze over familiair met de heerlijkheid van het hof, de heerlijkheid van de koning. Wanneer je familiair wordt, of gewend aan iets, weet je dan hoe je er mee om moet gaan? Omwille van de Heer, doe dit niet met de dingen van God. Ben je over familiair geworden met de dingen van God? Dit is een menselijk probleem. We neigen overal aan gewend te raken. Misschien denk je dat je alles wat je vandaag hebt, altijd zal hebben, maar dat is niet waar. Misschien vind je de aanwezigheid van God elke keer als je bid, maar het is niet zo, automatisch.

Vashti begon de aanwezigheid van de koning te onderwaarderen en stopte met investeren. Ze had niet langer veel intimiteit met de koning. Als we de tekst lezen, zien we dat ze gelijktijdig met de koning een feestje als gastvrouw had. Inplaats van op het feest van de koning zijn, organiseert zij haar eigen feestje. Inplaats van zijn waar het vuur brand, schiep zijn een ander feest, omdat ze niet langer geïnteresseerd was in het feest van de koning.

Wat is het kostbare van Gods aanwezigheid voor jou? Soms oordelen we dingen op een oppervlakkige manier. We kijken naar de nieuwe bekeerling die op een luidruchtige en kinderlijke manier bid en wij verachten dat. Maar wees voorzichtig omdat de beweging van God wordt afgemeten door de gevolgen die het voortbrengt. Zijn er mensen gered? Zijn er levens getransformeerd? Veracht dan niet wat God aan het doen is. Vashti begon heilige dingen te verachten en schiep iets voor zichzelf. Ze verloor haar eerbied voor de koning, nam initiatieven met betrekking tot wat hij niet had opgedragen en het ergste van alles, ze stopte met naar hem te luisteren. Toen ze stopte met luisteren naar de koning, besloot dat haar lot; ze verloor wat eenmaal stroomde en wat gebeurde. Hoe is jouw ervaring met Jezus? Luister jij naar God? Je gaat niet in de aanwezigheid van de koning op een oude manier. Vashti verloor haar ontzag. De heerlijkheid van God was niet belangrijk meer. Welke belangrijkheid plaats jij op de aanwezigheid van God? Als je denkt aan de voorbije opwekkingen, denk je dan alleen aan de kant van het feesten van dingen? Wat van de koning is kostbaar voor jou? Welke prijs ben jij bereid te betalen om de heerlijkheid van God te houden in je leven?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.