17/01/2016 Dag 7. Ken zijn wegen.

12439245_819112058215102_8137635262489125983_n

DAG 7

KEN ZIJN WEGEN

Als we Exodus 33:13 lezen, zien we dat Mozes gedu

rende een lange tijd met God praatte, hij had een goede gemeenschap met Hem, en hij was een goede vriend van God geworden. Dat was erg goed, maar voor Mozes was dat niet genoeg. Hij wilde iets diepgaanders dan eenvoudigweg Gods stem horen. Weet je, je kan iemands stem horen, maar nooit intimiteit hebben met die persoon; je kunt hun kijk op de dingen horen, maar nooit ze zelf omarmen. Mozes kwam op het punt waar hij zei, “Heer, Ik wil Uw wegen kennen, Uw principes, Uw hart begrijpen en de dingen zien vanuit Uw perspectief. Laat me Uw wegen zien: openbaar mij Uw principes.” Dit in onze context brengend, zei Mozes: “Ik wil niet gewoon Uw vriend zijn, Uw adres kennen, met U op vakantie gaan, vreugde en druk met U delen. Ik wil meer dan een vriend zijn; ik wil Uw manier van leven zien, Uw gedachten begrijpen, Uw manier van dingen doen; hoe U met Uw vrouw en kinderen omgaat, hoe U met geld omgaat, hoe U reageert op verschillende situaties; hoe U handelt in verschillende omstandigheden; leer mij en laat me deze dingen zien. Leer me te vasten hoe U vast, leer me te bidden zoals U bidt.”

Mozes vroeg God om Hem in actie te zien. Hij wilde Gods wandel wandelen en Gods spreken zelf spreken. Hij wilde Zijn dagelijkse routine en gewoonten leren en dit in zijn eigen leven implementeren. Hij wilde Gods manier van met de dingen omgaan leren en zijn leven hiermee af- en bijstellen. Dit is een veel hoger niveau van intimiteit in een relatie met iemand. Je moet hoger reiken in je ervaring met God en verder gaan dan alleen maar gevoel zoeken. Ben jij in staat te zeggen: “Ik ken de wegen van God, ik ken Zijn manier van met de dingen omgaan”? Dit staat voor een andere maat en andere graad in onze relatie met God.

De Bijbel staat vol met principes dat, wanneer uitgevoerd, grotere manifestaties van Gods leven en kracht van God voortbrengt. Er zijn principes die een sterker geloof vrijzetten, en grotere wonderen produceren. Er zijn principes om een beter huwelijk voort te brengen en een meer harmonieus huis. Er zijn principes voor voorspoed, leiderschap, en numerieke groei van de kerk; principes om de kwaliteit van het leven te doen groeien en vele, vele andere principes. We kunnen de wegen van God leren om grotere niveaus van geestelijke autoriteit voort te brengen en om zuiverdere kanalen van de beweging van God te worden. Als kerk hebben we veel geleerd over “Gods hogere wegen” de laatste drie decennia en hoe ze echt praktische en prachtige resultaten produceren.

We zien dat de geestelijke temperatuur, als we echt met God wandelen, stijgt. Dingen die zelfs steeds heter worden. Het is ontevredenheid, vastberadenheid en het zoeken naar God wat het hart van God raakt en Hem drijft om het verlangen naar de relatie die we hebben te bevredigen. Maar boven alles, het was precies waar de HEERE naar verlangde in het verleden en er diep naar verlangt met een ieder van ons vandaag.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.