20/01/2015. Dag10. Het doel van de heerlijkheid van God.

12495167_819837624809212_318464284250954797_n

DAG 10
HET DOEL VAN DE HEERLIJKHEID VAN GOD

Als we kijken naar de geschiedenis van opwekking en elke beweging van God, van bijbelse verslagen en kerk geschiedenis in de laatste tweeduizend jaar, gebeurde opwekking vanwege dat er iemand was die hongerig was naar de heerlijkheid van de Heer. Er is een synoniem in de Bijbel voor deze manifeste aanwezigheid van de Heer, Zijn Shekinah glorie (heerlijkheid), dat is de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is geen object, een levenloos ding, het is werkelijk moeilijk om het te definiëren. Sommige woorden proberen het erg zwak te beschrijven. Dus, hoe ziet deze heerlijkheid van God er uit? Is het alleen straling, fosforescentie of een glans? De Bijbel gebruikt de term ‘de Heerlijkheid van God’ als een synoniem voor de aanwezigheid van God Zelf, in al Zijn “zwaarte”, Zijn Eigen Zelf. Het is echt God, zo zichtbaar en tastbaar zoals Hij is. Als iemand vurig naar de Heer verlangt, zou hij naar Zijn heerlijkheid moeten verlangen. Zelfs meer dan Zijn aanwezigheid, Zijn heerlijkheid betekent de manifestatie van de volledigheid van alles wat Hij is. Zelfs meer dan Zijn gemeenschap hebben, het betekent Hem hebben zonder limieten.

Opwekking heeft te maken met mensen die verliefd zijn op God. Het heeft te maken met mensen die verliefd zijn op de heerlijkheid van God. In elk tijdperk, in elke generatie, heeft God mensen doen opgroeien die verliefd zijn op Hem, dat Hij Zichzelf verlangend maakt naar hen. We worden tot deze persoon aangetrokken, aangetrokken door Zijn wezen. Deze aanwezigheid is geen ding, geen kracht. Het is een prachtig en ondoorgrondelijk Wezen, zo vol liefde en gereed om een relatie met ons te hebben. Hooglied, wat een boek is als antwoord op Prediker en wat het ook volgt in de Bijbel, heeft de volgende expressie: “Het leven is een last zonder einde, volledige verveling, ergernis en saaiheid. Geld, avonturen, politiek, filosofie, seks, huwelijk, materiële goederen, alles wat dit natuurlijke leven te bieden heeft is alleen maar eindeloze saaiheid!” Dit is de vreemde boodschap van Prediker, die ons voorbereid op Hooglied. Opeens, worden we voorgesteld aan een prachtig iemand: “kus me met de kussen van je mond”, dit verwijst naar de Heer, “Oh” Trek me naar U.” Weet je hoe God jou tot Hem trekt? Door te laten zien hoe je kunt smachten naar Zijn heerlijkheid. Oh, wat een gezegende ervaring!

In de kerkgeschiedenis, in de geschiedenis van de beweging van God, hebben vele mensen van vele dingen gehouden. Sommige mensen hielden van het theologische fundamentalisme en ze gaven hun leven ervoor. Anderen spendeerden hun leven aan eindeloze religieuze disputen, anderen construeerden kathedralen met indrukwekkende architectuur, anderen voerden werken van genade uit. Velen hielden van de dingen van God en Zijn wonderen. Zoals al eerder verklaard, is er niets noodzakelijkerwijs verkeerd in al deze dingen. Echter, het laat het niveau van licht, openbaring en relatie zien die elk persoon met God heeft. Wat je ook najaagt in je leven zal een specifiek niveau laten zien en een geestelijke realiteit waarin je leeft. Je kunt het werk van God liefhebben. Echter, dit op zichzelf zal je hart niet tevredenstellen. Vele Christenen houden meer van kerkactiviteiten dan van God Zelf. Je wordt zo koppig over specifieke strategieën, specifieke methoden of een specifieke manier van dingen doen in de kerk. Je koppigheid kan liggen in de celgroep visie of in die oude manier van het onderwijzen van de Heilige Schrift aan gelovigen: Zondagsschool. Veel mensen spenderen hun leven hieraan, worden fanatici en bevlogen verdedigers van louter een methode. Een andere afleiding kan bestaan uit het zoeken naar het koude kennen van de waarheid en theologie. Dit is ook niet in staat om volledig tevredenheid aan het hart te voldoen. Het kan veroorzaken om zelfs ons meer op afstand van de Heer te brengen. Er zijn vele dingen gerelateerd aan God dan dat je lief kunt hebben; maar weinig mensen, héél weinigen, hielden van de heerlijkheid van God.

Weinigen verlangden en smachtten ernaar met een reikwijdte dat ze het ook zouden ontvangen. De neiging van iedereen is om lief te hebben wat zichtbaar is, wat schijnbaar is, de manifestatie van kracht liefhebben, filosofische argumenten of theologiëen over God. Echter, weinigen houden echt van de heerlijkheid van God. En er is een bruut verschil tussen degenen die van de dingen van God houden en degenen die van de Persoon houden, de aanwezigheid zelf, de manifeste en zichtbare heerlijkheid van God. Het is alsof we houden van de dingen die de persoon doet, hun kleding, hun parfum; we houden van musea bezoeken waar voorwerpen die de persoon gebruikte liggen uitgestalt, we houden van de persoonlijke dingen, we kennen hun verhaal met alle details en we bestuderen alles wat ze zeggen. We genieten van alle voordelen die deze persoon heeft gedaan. We kunnen zelfs hele zinnen herhalen van wat die persoon heeft gezegd. Maar uiteindeljk stelt iemand deze cruciale vraag: “Het is goed dat je alles over die persoon weet en dat je van alles houd wat aan hen gerelateerd is, maar ken je ze? Houd je van ze? Heb je een soort van relatie met ze? Ik durf te zeggen dat het ongelukkige antwoord van de overgrote meerderheid van de Christenen vandaag zou zijn: “Nee, ik ken of ik heb geen relatie met God”.

Er is een enorme en rechtmatige uitdaging om te evangeliseren, te groeien en het werk van God vooruit te laten gaan, om tien kerken te planten, honderd kerken, duizend kerken. We zoeken om een profetische invloed te hebben door de radio, televisie en het internet. Alles hiervan is bruikbaar, geschikt en juist. Alles hiervan is goed en speelt een belangrijke rol. Maar het is nodig om iets te hebben wat verder dan dit gaat, iets dat betekenis aan alles geeft en wat hoger uitgaat boven al het andere. Er is totaal geen doel met alles als we de heerlijkheid van God niet hebben. Niets zal een betekenis hebben als mensen geen openbaring hebben van Zijn aanwezigheid. Zelfs als we de heerlijkheid van God niet hebben, kunnen we veel groeien. Maar we zullen groeien zonder enige smaak, zonder een realiteit dat gewicht geeft en dichtheid aan het Huis van God. Alles zal smakeloos blijven, zonder leven. Je zult alleen aantallen vinden. De uitdaging is groeien in de beweging van God, te groeien in Zijn aanwezigheid – volledig verzadigd, ondergedompeld, tevreden, overvloeiend in deze geweldige heerlijkheid. Het is de liefde voor de heerlijkheid van God, die God in jou richting beweegt, geliefde broeder. Het is niet je bijbelse doctrine, of je werk, je taken en nog minder je heilige leven. Het is je liefde voor de heerlijkheid van God dat God tot je beweegt. Er zijn veel mensen die met de koning spreken voor zijn troon. Maar er zijn er weinig die een betere en kortere weg geleerd hebben, wat het spreken tot het hart van de koning is in zijn kamer. De meerderheid van gelovigen kennen de troon van de Koning, de tafel van de Koning, maar ze komen nooit Zijn kamers binnen.

Sommige mensen gebruiken nog steeds de heerlijkheid van God als een geestelijke morfine. Ze willen ondergedompeld worden in die bovennatuurlijke ervaring, ze zoeken om verlamd of verdoofd te worden in de heerlijkheid. Maar uiteindelijk was het doel gewoon een egoïstisch verlangen om dronken te worden in de aanwezigheid van God. Deze mensen willen alleen maar wat geestelijk “plezier” genieten. Ze gebruiken God om dit gevoel dat het gevolg is van Zijn aanwezigheid te voelen. Maar deze mensen willen Hem niet echt, ze zijn niet geïnteresseerd om naar Hem te luisteren of een relatie met God te bouwen. Dit is een schande. Om deze reden wijst de wereld op grote schaal het Christendom af. We staan bekend om ons theologisch fundamentalisme, voor onze heiligheids-regels en voor onze ve

le werken. Maar wat echt impact op de wereld heeft wordt niet gezien onder degenen die claimen christenen te zijn. De bovennatuurlijke heerlijkheid van de Heer schijnt niet op hun gezichten. Mozes verliet het kamp en ging naar de tent om God te ontmoetten. Maar na elke ontmoeting ging hij terug naar het kamp. Hij zou gevuld worden met de heerlijkheid en vervolgens zette hij de heerlijkheid vrij in het midden van het kamp. Dit veroorzaakte een honger naar God en naar intimiteit met Hem als persoon.

God staat mensen toe om van Hem te genieten niet alleen maar voor een huivering of om voor hen kippenvel te krijgen en engelachtige visioenen. Nee. God is een God van intenties en doelen. God schiep de mens en plaatste alles binnenin hem. Elk detail van je DNA was vastgesteld door God. Hij ontwierp elk aspect van je wezen. Hij plaatste zulke unieke eigenschappen hierin. Waarom schiep God niet alleen maar een geslacht die dan mannelijk en vrouwelijk waren? Heb je hierover nagedacht? Waarom zijn er mannen en vrouwen? Waarom is de hoogste ervaring in dit leven een relatie tussen mensen die elkaar aanvullen? Waarom deed God het op deze manier? Waarom schiep God mannen en vrouwen? Wat was de bedoeling van deze Schepper? God bedoelde een relatie hiermee. Hij wil onderwijzen over relaties. Hij verwijst ernaar dat Hij een relationele God is zodat je zou stoppen te denken dat de wereld om jou draait. Om deze reden, ontwierp Hij man en vrouw. Heb je er ooit bij stil gestaan om na te denken waarom de mens niet in zichzelf de capaciteit van zaad, een eicel en een baarmoeder bezit? Zou alles niet veel eenvoudiger en praktischer zijn? Er zou geen gecompliceerde proces zijn van iemand zoeken die anders is als jou, die persoon het hof maken, tijd en relatie investeren, al die tijd op zoek naar een existentieel project voor de gemeenschappelijke bouw van die twee….het zou een stuk eenvoudiger zijn. Er zou niet deze noodzaak zijn om jezelf te beschermen tegen de brute en vulgaire sensualiteit. Het zou alleen maar onszelf zijn. Het zou zoals dit kunnen zijn geweest maar dat is het niet. Dit is niet hoe God het ontworpen heeft. Dus, waarom koos God ervoor om alles meer ingewikkeld en anders te maken? Sorry dat ik hier zo direct ben… Waarom werd seks ontworpen voor twee mensen? Waarom kon het niet “ingezet” worden in elk individu? Opnieuw verontschuldig ik me voor het zeggen wat ik zeg…Waarom kon dit proces niet bestaan uit een soort van seksuele activiteit wat functioneerde, en waar niemand anders bij betrokken werd? Het meest voor de hand liggende antwoord van alles is dat de Eeuwige Architect je maakte om een relatie buiten jezelf te hebben!!

Je zal het doel van een voorwerp kennen door de gedachtegang van de persoon die het ontwierp. Ik zal alleen het doel van de schepping begrijpen door de gedachtegang van de Schepper. Ik zal alleen alles begrijpen over een computer door de gedachtegang van de fabrikant. De fabrikant heeft een gebruiksaanwijzing waarin hij op een gedetailleerde manier beschrijft hoe het werkt. Uiteindelijk, zijn we ontworpen om een relatie met God te hebben, zelfs wanneer dit sterfelijk is, eindig, begrensd, en de aardse tijd aan een eind komt. Je werd gemaakt om lief te hebben en het is naar deze plaats dat de eindeloze stroom van tijd je trekt. We kwamen van Hem, we hebben ons zijn in Hem en onze levens gaan naar Hem. Hij is ons eind!!! Glorie aan God!

Dus om deze reden, schiep God man en vrouw met een doel. God plaatste de mens in het midden van de duisternis van de planeet aarde, overheerst door satan, zodat de mens Zijn agent kan zijn om licht op de chaos te werpen. Schoonheid brengen in ongenade, het doel en orde te midden van de hopeloosheid. God besloot schoonheid te brengen in wat lelijk was. Vandaag de dag is die plek van chaos jouw leven. Deze goddelijke schoonheid moet je huis, je huwelijk, je existentiële chaos, je verwarringen, deze gevoelens van afwijzing, het gebrek aan waarde, negatief zelfbeeld en hopeloosheid gaan beïnvloeden. Het is meer dan deel van een kerk zijn, God aanbiddend als een schattige, goed gemanierde, heilige gelovige die is goedgekeurd en daarna naar Zijn geliefde hemel gaat. Het is meer dan dit. Het is schoonheid meenemen in de chaos daarbuiten, een generatie starten, een nieuw geslacht van mensen, de mensen voeden die jij opnieuw geboren hebt laten worden, hen beschermen, een coach worden en uiteindelijk het doel overdragen, een erfenis en plannen aan dat geslacht wat in jou begonnen is. Hoeveel opwekkingspredikers, hoeveel mannen en vrouwen die hun generatie zullen raken worden gevormd in onze generatie? Een geslachtslijn waarvan de bron een diepe passie is voor de heerlijkheid van God. Dezelfde heerlijkheid die jou verzadigde schijnt in jou en door jou heen!

Hier is het meest delicate deelvan het hele boek. Helaas, elke beweging van God, elke opwekking die begint met een generatie die door de heerlijkheid van God wordt geraakt, komt er een punt dat de heerlijkheid van God wordt ingewisseld door pragmatisme, orde, definitie van normen en waarden, numerieke groei en financiële doelen, gerechtvaardigd door de noodzaak van dit “werk van God” te onderhouden. Uiteindelijk, na een tijdje, bewegen we alleen met de snelheid die we al hadden gewonnen. Vanaf dit punt en verder, zijn we niet langer anders dan de meeste Christenen. De heerlijkheid, de passie en de stroom van de Heilige Geest die ons gebruikte om ons te karakteriseren, bestaat dan niet meer. Op dit punt wordt de opwekking een beweging en in sommige generaties worden we een monument voor het verleden. Vanwege dit is het dat de Anglicanen, Rooms Katholieken worden. Het is maar weinig wat hen onderscheid. Het is vanwege dit dat de Baptisten die de Charismatische Opwekking in de 70er jaren ervoeren, niet langer anders zijn dan de traditionele gelovigen. Bijna niets onderscheid hen. Het is om deze reden dat de Gemeenschappen, die ontstonden in de opwekking van de jaren ’80, vandaag de dag de Universele Kerk van het Koninkrijk van God imiteren. Er is bijna niets wat anders is….God zegene al die geliefde broeders hierboven genoemd. Maar waar is de heerlijkheid van God?

Ik ben bezorgd over de overgang van het glorieuze koninkrijk van Salomo naar zijn zoon Rehabeam, gedurende wiens regering al de gouden voorwerpen werden vervangen door voorwerpen gemaakt van brons. Alles ging gelukkig door, ondanks dat er geen goud meer was. Dingen lijken goed te blijven. Ze zongen, predikten, verheugden zich en de diensten gingen door met volle zalen. Dit is het punt! Engeland en het Verenigd Koninkrijk waren de bakermat van vele bewegingen van God en ik huiver bij de statistieken die we vandaag zien in dat land, voortijds zo’n bron van zegen voor de hele wereld. In de voorgaande generatie, zei 80% van de Britten dat ze op een of andere manier binding hadden met de Christelijke Kerk. Ze hadden het gebruik naar de diensten te gaan en waren op een of andere manier betrokken in het kerkelijke leven. Vandaag, geloof het of niet, gaat nog maar 8% naar de Christelijke Kerk. Wat is er gebeurd in een generatie? De heerlijkheid van God werd vervangen door religie. Wanneer dit optreed, is er geen echt verschil meer. Het Christendom wordt iets onschuldigs, slechts een historisch karikatuur van een roemrijk verleden. Brons kwam naar voren om het goud te vervangen en alles werd gelukkig voortgezet. Wat een schande! De nieuwe generatie ziet helemaal geen reden om in oude kathedralen te komen, stinkend naar mottenballen. Ik ben bang voor wat er vandaag in Brazilië gebeurd als we zien dat er één miljoen mensen zich bekeren per jaar! Dit is wonderbaar! Waarom bekeren er zoveel mensen zich? Omdat er een bruisend zoeken is naar de aanwezigheid van God. Echter, alle symptomen van het goud van David wat wordt vervangen door het brons van Rehabeam zijn al aanwezig in de meeste kerken die ik ken. Toch allemaal vrolijk verder met volledige diensten … Maar waar is de heerlijkheid van God?

God sprak tot Abraham: “Ik zal je tot een groot volk maken, en Ik zal je zegenen; Ik zal je naam groot maken en je zal een zegen zijn omdat Ik je zal zegenen….in je, binnenin jou, door je heen, in de toekomst – want Ik ben een God van geslachten, Ik ben een God van de generaties – in jou zullen alle families gezegend zijn, alle landen zullen beïnvloed worden door wat Ik begin in jou.” Dus, er zijn consequenties en gevolgen die geen verband houden met de natuurlijke dingen, maar betrekking hebben op het overbrengen van een doel. Zonder doel is je leven een experiment, je leven is niets. Als het doel niet bekend is, zal er verspilling zijn. Je bent een vat niet om alleen de heerlijkheid te bevatten maar om te manifesteren, om een initiatiefnemer van geslachten te zijn net als Abraham was. Het was om deze reden dat je geboren bent. Je bent opgegroeid als een krijger om te beschermen, te verzorgen en bewaren diegenen die je verwekt hebt, om de gevechten van de Heer te vechten, en de initiatiefnemer van een nieuwe (geslacht)lijn te zijn. Eveneens, zijn er mensen die verbonden aan jou zijn, voor wie jij belangrijk bent, cruciaal. Op dezelfde manier zijn ze belangrijk voor jou en de reden voor je roeping. Je werd geschapen om geboren te laten worden en te mentoren, om potentieel en leiderschap wakker te schudden. Waar zijn jouw kinderen? “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Alleen door relatie te hebben kunnen we ons DNA doorgeven. Het is alleen op deze manier dat we iemand kunnen vormen naar het beeld van Christus – dit is het doel van Gods heerlijkheid die in ons schijnt, de beweging binnenin je, die je mengt met deze heerlijkheid en dan op zo’n manier overvloeit dat je barst, schijnt, straalt en geslachten en generaties raakt. De heerlijkheid van God is er zodat mensen daarbuiten die naar Jezus op zoek zijn, Hem kunnen vinden door naar jouw gezicht te kijken. De heerlijkheid die een gezicht kreeg moet nu in jou gezien worden!!! Dit is de enige reden voor al het andere wat we doen voor de rest van onze tijd: de wetenschap van de heerlijkheid van de Heer.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.