19/01/2015. Dag 9. God`s heerlijkheid leren kennen.

921261_819385061521135_8749327417187570003_o

DAG 9

GODS HEERLIJKHEID LEREN KENNEN

Gods begrensde heerlijkheid, vanuit de veiligheid van de kloof van de rots, veroorzaakte stralende heerlijkheid die Mozes z’n gezicht impregneerde totdat hij begon te gloeien. Zijn schijnende gezicht betekende dat de heerlijkheid van God Zelf nu voor de eerste keer op het gezicht van een sterfelijk mens vloeide. Mozes was zo diep betrokken in deze heerlijkheid dat hij het nu zelf kon ervaren. De heerlijkheid die voortijds alleen met God was, begon nu te stromen van Mozes met zo’n intensiteit dat Mozes een bedekking over zijn gezicht moest trekken! De mensen moesten zonnebrillen gebruiken om Mozes te kunnen spreken, omdat de heerlijkheid van God zo adembenemend was – zelfs van zo’n ontmoeting op ‘laag niveau’!

Er zijn twee teksten in de Schrift die betrekking hebben op dit proces van de heerlijkheid van God zien die mij krachtig hebben beïnvloed: de eerste is 2 Korinthiërs 4:6 en de tweede is Mattheüs Hoofdstuk 17. Laat me je mijn ervaring met de eerste vertellen. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest alle dingen die de Heer ons geleerd heeft ons doet herinneren. Op een keer, net na de lunch, liep ik naar het kantoor van de kerk in São Paulo. Het was een gewone dag en ik bad niet bijzonder veel. Opeens kwam de stem van de Heer krachtig en duidelijk in mij hart.

De Heilige Geest ‘blies’ deze woorden in mij geest: “De heerlijkheid van God is geopenbaard in het aangezicht van Christus.” Ik dacht, “Lieve help! Waar heb ik dat eerder gelezen? Was het een gedachte?” Ik ging verder en deed wat bijbelonderzoek, en het vers was er! Het was een van deze goudklompjes die ik honderden keren gelezen had en nooit gezien had.

De Heilige Geest is werkelijk Degene die openbaart! De heerlijkheid van God nam menselijke trekken aan: de heerlijkheid die ontastbaar was en uniek goddelijk, werd een gezicht. Deze fantastische manifestatie van God

s heerlijkheid waar Mozes zoveel naar smachtte, werd aan ons getoond door Jezus Christus!

Nog beter is wat is opgetekend in het 17de hoofdstuk van Mattheüs.

Herinner je hoe God Mozes vertelde dat een mens de heerlijkheid van God niet kon verdragen? “U zou Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en in leven blijven.”. Ik was geshockeerd door wat God me hierna liet zien: in dit verslag, was Mozes al meer dan duizend jaar ontslapen! Deze dienaar van God was gestorven en was in de eeuwigheid met de Heer en nu gebeurd er iets verbazingwekkends. In Mattheüs 17, gaat Jezus een berg op met drie van Zijn discipelen en Hij wordt getransformeerd voor hun ogen, in een stralend licht, en Mozes verschijnt daar! Het gebeurde 1400 jaar nadat hij had gevraagd diezelfde heerlijkheid te zien. Dat is een lange tijd! Maar nu zegt de Bijbel, Een heilig Wezen was gekomen om op aarde te verblijven. Denk aan wat het vers uit Korinthiërs bevestigd: “de heerlijkheid van God is geopenbaard in het aangezicht van Christus.”

Wat een buitengewone gebeurtenis! God

gaat naar Mozes in de eeuwigheid waar hij met Hem is en zegt iets in deze lijnen: “Zoon, weet je nog toen, 1400 jaar geleden, toen vroeg je mij Mijn heerlijkheid te zien, en Ik kon het je toen niet volledig laten zien? Ik moest je in de kloof van de rots verbergen, mijn hand erover plaatsen, en toen snel voorbijgaan, weet je het nog? Kom nu met Me mee Mozes, naar de aarde, Ik wil je iets laten zien. Je vroeg Me Mijn heerlijkheid te zien, Mozes. Mijn heerlijkheid heeft een aangezicht gekregen. Hier is Mijn heerlijkheid Mozes. De heerlijkheid van God is nu op het aangezicht van Mijn Zoon, op het gezicht van Christus. Wil je Mijn aangezicht zien Mozes? Wil je Mijn ogen zien? Wil je zien hoe Ik er uit zie? Hier is Mijn heerlijkheid geopenbaard in het gezicht van Christus. Hier is het antwoord op dat oude gebed Mozes. Zie Mijn Heerlijkheid in al zijn volheid! Raak Mijn gezicht nu aan!”

Als dat geen loyaliteit is, weet ik niet wat het is. Wat een glorieuze loyaliteit! Een gebedsverzoek van iemand dichtbij God, 1400 jaar geleden! God vergeet het nooit, en nu kwam Hij Zijn heerlijkheid laten zien aan Mozes als antwoord op zijn diepe verlangen. Prachtige God, Wiens wegen ondoorgrondelijk zijn voor het menselijke verstand! Hoe diep, dat deze heerlijkheid van God een aangezicht heeft gehad en onder ons is gezien!

In 2 Korinthiërs 4:7, gaat de bijbel verder met zeggen dat deze heerlijkheid zal komen en in ons zal leven: “Zoon of dochter, Ik ga je niet alleen Mijn Zoon Jezus Christus van Nazareth openbaren, maar Ik kom en kom binnenin je leven! Alles wat Ik ben, alles wat Ik heb, Mijn aanwezigheid, Mijn stem, Mijn zalving, Mijn Woord, Mijn plannen, binnenin jou”. God kan niet dichterbij je zijn dan Hij al is, omdat Hij niet bij je is, maar Hij is in jou. Hij leeft daar, verblijft daar en werkt daar. Vandaag de dag hebben we meer dan waar Mozes ooit over gedroomd heeft, omdat hij alleen het aangezicht van Christus heeft gezien, maar wij dragen Christus in onze geest. Als we ergens heen gaan, gaat Christus, wanneer we weggaan, gaat Christus. Wanneer we onze handen op iemand leggen, stroomt Zijn deugdzaamheid vanuit ons. Wanneer we zegenen, is Hij het die zegent.

Ervaar je deze openbaring? Hoe meer je erin investeert, hoe beter het wordt! Weet je wat er zal gebeuren? Je gezicht zal stralen. Toen Stefanus gestenigd werd, scheen zijn gezicht omdat Gods heerlijkheid op hem was. Er komt een punt wanneer de heerlijkheid naar jou beweegt, en dit was Gods intentie vanaf het begin.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.