18/01/2015 Dag 8. In de stroom van Zijn aanwezigheid komen.

12510359_819114468214861_482526305005065761_n

DAG 8

IN DE STROOM VAN ZIJN AANWEZIGHEID KOMEN

In vers 15 van Exodus 33 zien we dat Mozes nog steeds niet tevredengesteld is; “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken.”
Met andere woorden, “Heer, van U horen is ongekend goed; Uw vriend zijn is fantastisch; Uw wegen kennen ook; maar Heer, geef me meer. Geef me Uw Aanwezigheid – die onzichtbaar is en menselijk onaanraakbaar – omdat wanneer Uw Aanwezigheid niet gaat, ik niet ga. Ik verzet geen stap met mijn voet van deze plaats als Uw aanwezigheid niet manifest wordt. Als we Uw aanwezigheid niet hebben in deze celgroep, of niet in deze discipelschaps bijeenkomst, doe ik mijn mond niet open. Als we Uw tegenwoordigheid niet in de lofprijs en aanbidding hebben en in onze dienst, laat me dan van hier niet optrekken.”

Mozes werd zo’n vriend van God dat hij moedig begon te worden, tot het punt dat hij dingen tegen God kon zeggen, die voor iemand met een lager niveau van intimiteit, volledig ongepast zouden zijn. Hij stopte niet, hij wist dat er nog veel meer was. Hij kende al de wolk ervaring, waar de Heer hem een tijdlang gesproken had – zelfs van aangezicht tot aangezicht, zoals tegen een vriend. Mozes had een openbaring van de hogere wegen van God en van Zijn principes en was gegroeid in de openbaring van Zijn Woord maar nu verlangde hij naar de tegenwoordigheid van God op een meer onderscheidenlijke manier. “Waar ik ook ben, waar ik ook ga, ik wil dat Uw tegenwoordigheid meegaat: wanneer ik mijn mond opendoe om te spreken wil ik dat Uw prachtige tegenwoordigheid vloeit. Ik verlang ernaar om Uw aanwezigheid te voelen en uit te stralen. Ik wil dat Uw aanwezigheid mijn leven markeert.”

Toen ik een jongeman was en verloofd, herinner ik dat ik mijn toekomstige schoonmoeder vertelde: “het is geweldig om verloofd te zijn, en van de tijd te genieten die ik met mijn verloofde doorbreng, spreken met haar over onze dromen voor de toekomst…Maar dat is niet genoeg! Natuurlijk verlang ik ernaar dat we heel de tijd samen zijn! Ik wil haar voortdurend bij me hebben, niet alleen voor bepaalde

momenten.” Dit is de vereiste voor een groeiende intimiteit.

Je moet op die plaats komen van het nooit laten gaan van de aanwezigheid van God. Als je wakker wordt, merk je Zijn aanwezigheid; wanneer je dankzegt voor je eten, wanneer je je hoofd neerlegt op het kussen aan het eind van de dag, Zijn aanwezigheid is er. Het is met je in de badkamer, in de auto, gedurende je werkdag, wanneer je fietst – waar dan ook; Zijn aanwezigheid!

God begon met eenvoudig spreken tot Mozes; daarna was het van aangezicht tot aangezicht zoals met een vriend; een beetje verder op de weg begon Mozes Zijn principes te kennen, maar nu roept en kreunt hij het uit voor Zijn aanwezigheid.

Misschien weet jij al hoe je je huis moet runnen, hoe je je kinderen opvoed en investeert in je vrouw, hoe je geniet van een gelukkige en verenigde familie en zelfs hoe je God kan horen, maar er komt een dag wanneer je moet zeggen, “Heer, wat ik wil is Uw aanwezigheid.”

Op dit niveau neem je het waar, leer je er op te reageren, ben je gevoelig ervoor en vorm je het. Je identificeert niet gewoon de prachtige aanwezigheid van God, maar jijzelf beweegt je in deze zelfde aanwezigheid en je wordt hier een kanaal van.

Vele keren, wanneer ik begin te bidden voor het eten, vloeit de aanwezigheid van God zo sterk dat ik me gewoon gedwongen voel om bij Hem te zijn! Ik laat de kom soep of wat het dan ook is wat voor me staat, achter me en dan ren ik naar mijn ‘tent’ om me te voeden aan de tafel van de Heer, omdat die aanwezigheid me onweerstaanbaar heeft getrokken naar Hem. Als dit gebeurt, dan zijn de chips en de koffie niets meer – Gods feest is

veel smakelijker!

Op dit punt was er geen teruggaan voor Mozes: God had al zoveel geïnvesteerd in zijn leven en Mozes, deze man van God, had ook geïnvesteerd in zijn relatie met de Heer. Het was op het punt gekomen dat God nu de woorden en daden van Zijn dienaar zou bevestigen met de manifestatie van Zijn aanwezigheid.

Op dezelfde manier, waar ik ook ga, gaat Zijn aanwezigheid; Hij gaat met me mee en ik wordt een drager van Zijn manifeste aanwezigheid waar ik ook ga, wat ik ook zie en wat ik ook aanraak. Dit is zo’n geweldige bevestiging van de Heer in onze levens!

Vele jaren geleden, had ik een van de meest opmerkelijke ervaringen in mijn leven met de Heer. Ik was volslagen verrast door de Heilige Geest gedurende een dienst waarin ik geen grote verantwoordelijkheid had. Vanaf het allereerste begin van de dienst voelde ik iets zo diep bewegen dat ik in tranen uitbarstte. Ik zat, en terwijl de dienst verder ging, sprak de Geest tegen me voor tenminste twee uren en ik werd nog meer dieper bewogen, zodat mijn huilen zich veranderde in oncontroleerbaar snikken. Wat mij het meest raakte over wat Hij zei was dit: dat Hij en ik al zo dichtbij elkaar wandelde en zo’n kostbare conversatie deelden, dat vanaf dat moment aan, waar ik ook was of wat ik ook aan het doen was, Hij mij beloofde met me mee te gaan en mij nooit zou verlaten. Die dag beloofde Hij mij de werken van mijn handen te bevestigen. Oh, zoete Aanwezigheid! Oh, geweldige belofte!

Iemand kan misschien zeggen, “Maar Pastor, leeft de Heer en verblijft Hij niet in elke gelovige? Waarom was dat zo speciaal?”

Ja, dat is de bijbelse waarheid, maar er is ook iets meer: de overduidelijke en onmiskenbare manifestatie van de Heer. De waarheid van de Schrift is één ding; God Zelf die dit soort dingen in je oren spreekt is een ander iets. En wat er gebeurt is dat wanneer je deze aanwezigheid waarneemt, je een kanaal wordt om dit vrij te zetten.

In Grotere Diepten gaan

Mozes ontdekte de Aanwezigheid. Hij wist hoe prachtig het was. Echter, die Aanwezigheid hebben is iets van buitenaf en Mozes wilde meer dan dat. Hij kwam bij God en zei, “Heer, het is geweldig om Uw Aanwezigheid te hebben, maar ik heb U nog nooit gezien, ik heb nooit nooit Uw gezicht aangeraakt. U bent goddelijk en onaanraakbaar voor een menselijk wezen.” Toen zei hij iets wat zelfs God veraste: “Ik wil Uw Heerlijkheid zien! Uw Aanwezigheid is goed, maar ik wil U zien Heer!” Dit was een probleem voor God! Omdat in die tijd, in het Oude Testament, de voorwaarden om Gods Heerlijkheid te ervaren en aan te raken, nog niet voldaan waren. In dat tijdperk was de Heilige Geest nog geen ingezetene en manifest. Als ik het eerbiedig mag neerzetten, God moest een beetje een truc uithalen!

“Mozes, ik kan je Mijn Heerlijkheid niet laten zien omdat je niet in staat zou kunnen zijn het mee te maken. Maar Ik zal dit doen: Ik zal je in een kloof van deze rots neerzetten, je met Mijn hand bedekken en snel voorbij gaan, en dan zul je Mijn Heerlijkheid zien.” Het was de enige mogelijke manier in die tijd.

Ervaar je al de voortdurende aanwezigheid van de Heer? Verlang je naar zelfs iets diepers, meer krachtigs, meer tevredenstellend? Vraag dan naar, en span je ervoor in voor, een onbegrensde stroom van verrukking – Zijn Heerlijkheid!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.