15/01/2016 Dag 5. De derde grote ervaring, van aangezicht tot aangezicht spreken.

12376391_817619281697713_531306636247461259_n

DAG 5

De Derde Grote Ervaring

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT SPREKEN

Mozes weigerde te stoppen en, zoals ik al eerder heb gezegd, deze paar verzen zijn een samenvatting van tientallen jaren van een groeiende relatie. Hier, in het 11de vers, zegt de Bijbel dat “God met Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht”. Dit gebeurde niet op de eerste dag. Het was niet het eerste moment dat de dienstknecht van de Heer Gods stem hoorde en gelijk met de Heer begon te spreken van aangezicht tot aangezicht. Mozes verdiende zijn positie voor de Heer door te leren luisteren naar de Heer. Dit betekent dat er een investering was, een permanente wandel met God die al een geruime tijd bestond. Er was een weg die hij een periode lang wandelde, en door die weg te bewandelen, won hij een zekere positie. Het was een hoog niveau van intimiteit. Wat betekent “van aangezicht tot aangezicht spreken”? Het betekent een onvoorstelbare nabijheid winnen, een vrijheid van relatie, een intimiteit die alleen een aantal van ons bereiken.

Van aangezicht tot aangezicht spreken betekent iemand erg van nabij spreken, alleen een handbreedte afstand van elkaars gezichten, zo dichtbij met elkaar praten dat je hun adem kan voelen en weten waar ze van gemaakt zijn! Wat mij aangaat, ik heb alleen dat niveau van intimiteit met mijn vrouw en mijn drie kinderen. En met niemand anders! Wanneer ik binnen de wolk zit en ik mijn tijd investeer in mijn relatie met God, zal Hij niet alleen tegen me spreken, maar er zal ook een tijd komen wanneer Hij met mij van aangezicht tot aangezicht zal spreken. Hij zal niet van aangezicht tot aangezicht met je spreken als je niet eerst besloten hebt Egypte te verlaten! Ten tweede, als je niet besluit je tent ver weg te plaatsen om dagelijks gemeenschap met Hem te hebben, en ten laatste als je niet leert lief te hebben wat Hij heeft te zeggen, vloeiend in die echte en serieuze relatie.

Van aangezicht tot aangezicht spreken betekent dat er geen struikelblokken meer tussen ons zijn. Van aangezicht tot aangezicht spreken betekent dat je niet langer woorden hoeft te gebruiken , gewoon een fluisterend iets is voldoende. Een eenvoudige blik in de ogen is genoeg voor degenen die van aangezicht tot aangezicht kunnen spreken. Van aangezicht tot aangezicht spreken is de geheimen van ons hart vertellen, is exclusief en intiem spreken naar God. Degenen om ons heen, begrijpen het niet en kunnen er niet naar luisteren, deze speciale positie is alleen voor de meest dichtstbijzijnde , voor degenen die dit niveau hebben veroverd, die recht in de ogen kijken en in staat zijn het hart te zien!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.