14/01/2016 Dag 4. De Tweede Grote Ervaring, God`s stem dag aan dag horen.

12493977_817067531752888_3872677320880825060_o

DAG 4

De Tweede Grote Ervaring
GODS STEM DAG AAN DAG HOREN

Mozes’ ervaring om ondergedompeld in de wolk te zijn ging zeker versc

heidene jaren door. Zijn wandel met God groeide natuurlijk dieper iedere dag. Kijk nu wat de Schrift heeft te zeggen in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk (Exodus 33). We lezen in het Nederlands, “de HEERE sprak tot Mozes….” maar de tijd van het werkwoord wat gebruikt wordt in deze zin verwijst eigenlijk niet naar gewoon “sprak”, net als in God sprak maar een keer, maar “bleef spreken” – een voortdurende actie. Dus de Bijbel laat ons zien dat het een gewoonte ervaring voor Mozes was om de stem van God te horen. Wanneer de wolk jouw persoonlijke gewoonte wordt, zal op een bepaald punt God met je beginnen te spreken. Wanneer was het de laatste keer dat je iets gehoord hebt van God?

“Oh, Pastor, God spreekt tegen mijn celleider!”

Het is allemaal erg goed dat God ook tegen je leider en tegen je pastor spreekt; maar spreekt Hij tegen jou? Ik wil dit erg duidelijk maken: God heeft veel te zeggen; Hij wil spreken en Hij spreekt! Als Hij niet tegen je spreekt, dan is er iets serieus verkeerd.

Laten we eerlijk zijn. Hoor jij Gods stem? Vele mensen horen niet omdat ze geen relatie met Hem hebben; of misschien omdat God niet werkelijk genoeg is voor hen. Misschien, voor hen, is Hij iets vaags en afstandelijks, een soort religieus idee, waarmee ze geen binding of relatie hebben. Voor anderen, spreekt God misschien van tijd tot tijd op een bepaald gebied, maar alleen dan zelden. Uiteindelijk, voor weer anderen, zegt God niets omdat ze niet bezorgd zijn om wat dan ook te horen. Heel eenvoudig, ze willen nergens over praten en zijn niet geïnteresseerd in een gesprek met God met betrekking tot Zijn betrokkenheid! Ze willen het niet weten!

Ten eerste: Intensief Verlangen om te Luisteren

Laat me dit verder illustreren. Ik heb genoeg zorgen en zaken waar ik graag over zou willen praten. Er zijn andere zaken op mijn hart die ik graag met mensen zou willen delen die ze met dezelfde belangrijkheid zouden behandelen als ik dat doe. Er zijn nog steeds andere zorgen die alleen van mij zijn, en die ik alleen met mensen zou willen bespreken die me echt heel nabij zijn; mensen die van me houden, me begrijpen en hun empathie (inlevingsvermogen) aan mij laten zien en mijn meest persoonlijke zaken. Aan de andere kant, als ik iemand ontmoet in de kerk die ik helemaal niet ken, ga ik me dan openstellen aan hem of haar over iets? We zijn meer geneigd naast elkaar te staan zonder een woord te spreken. Ik weet niet of deze onbekende persoon het fijn zou vinden om over mijn problemen te horen en ik weet ook niet of hij denkt dat ze net zo belangrijk zijn of waardevol zijn zoals ik ze vind. Ik hoef mijn persoonlijke leven niet te openen aan deze vreemde die geen enkele interesse in mij laat zien. We kunnen een conclusie trekken van deze illustratie: God gaat niet spreken tegen zekere mensen die absoluut geen interesse tonen in wat Hij heeft te zeggen: ze houden niet van waar God van houdt of plaatsen geen belangrijkheid op wat het meest kostbaar is voor Hem. Ze tonen geen interesse in het ook maar iets horen van wat de Heer heeft te zeggen. Dus waarom zou Hij tegen ze spreken? Hij zal Zich gewoon stil houden!

Als je echt een wandel wil gaan krijgen zoals Mozes die had, wat de route naar de Heerlijkheid of Glorie van God is, moet je misschien je hart veranderen en je verlangen om wat God heeft te zeggen. Vertel Hem oprecht dat je echt belangrijkheid wil geven aan Zijn zaken/betrekkingen, wat ze ook zijn, dat je beschikbaar zal zijn en consistent om alles met Hem te bespreken.

Ten tweede: Laat een Echte Interesse zien in Gods zaken/betrekkingen

Als God niet spreekt, is er een probleem. Als God niet spreekt hebben we alleen religie; een soort zaak waar we aantallen tellen en oude programma’s herhalen; religie. Het is iets van een veel lager niveau dan wat we overwegen: God sprekend en jij luisterend. Hoe kunnen we laten zien dat we echt geïnteresseerd zijn in luisteren? Dat is eenvoudig – wees volhardend!

Laat me je vertellen over wat er gebeurde toen mijn vrouw en ik nog verloofd waren. Op een zaterdagmiddag ging ik zoals gebruikelijk haar ophalen en wat tijd met elkaar doorbrengen. Maar ik realiseerde mij spoedig dat er iets verkeerd was omdat ze daar met haar hoofd naar beneden zat, grote tranen huilde en niet wilde praten. Ik probeerde haar mij te laten vertellen wat er verkeerd was, maar niets kon haar overhalen om zich te openen, zelfs als ik het elke keer opnieuw probeerde. Na een tijdje zei ik, “Kijk lieverd, we gaan trouwen en ik ben er voor jou, ik wil naar je luisteren, en ik zal nooit iets wat jij zegt tegen jou gebruiken; ik ben geïnteresseerd met mijn hele hart en je hebt mijn volledige aandacht; Ik wil weten wat er is, zelfs als het gek of onbelangrijk zou lijken.” Dat hielp niet zoveel.

Op dat moment was mijn vrouw als een gesloten oester; ze was zo gewon

d dat ze nooit iemand haar had toegestaan in haar diepste gedachten en had zich nooit veilig genoeg gevoeld om zich te openen. Dus ik bleef daar ongeveer 3 uur, voornamelijk in stilte – alleen ik sprak, totdat ik uiteindelijk zei, “Mijn lieverd, ik ga je man worden, en ik ga hier zitten zolang het nodig is – 2, 3, 10 uur, zelfs de hele nacht totdat de zon opkomt – en ik ga hier niet weg totdat jij besluit mij te vertellen waarom je huilt en deelt wat er in je hart is!”

Weet je wat er gebeurde? Voor de eerste keer in haar leven vond ze iemand die van haar hield en haar intiemste en meest kostbare gedachten op waarde schatte. Ze begon te spreken, ze opende haar hart naar mij en het was een keerpunt in haar leven: ze veranderde voor altijd.

Wat zijn de sleutelelementen over wat ik net deelde? 1. Ik liet een echte interesse zien in wat ze te zeggen had. 2. Wat er ook werd gedeeld, ik zou haar er nooit voor veroordelen of haar ervoor afwijzen. 3. Mijn acceptatie en liefde waren onvoorwaardelijk en zou niet veranderen door wat ze met mij zou delen. 4. Mijn doorzettingsvermogen om met mijn volle aandacht naar haar te luisteren, overtuigde haar van zowel de veilige omgeving als mijn echte interesse.

Leer hier iets mijn vrienden. God is een persoon! Hij voelt, Hij heeft plannen, Hij reageert op onze initiatieven. De Schrift staat vol met deze dingen. Omdat dat het geval is, en als je van God iets wil horen, laat dan een echte interesse zien om van Hem te horen. Hij is geïnteresseerd in wat jou het meest dierbaar is, dus vertel Hem al je zorgen. En weest vasthoudend en doortastend in, aandacht geven en laat zien dat dit iets van vitaal belang is in je leven. Geleidelijk aan zul je gaan houden van waar God van houdt en liefhebben wat Hij liefheeft en ‘samen juichen voor het zelfde voetbalteam’ waar Hij voor juicht!

Ten derde: Als je wil Luisteren, wees dan Stil

Heb je wel eens geprobeerd te praten met iemand die op een verbale wolk zit? Hij praat, praat, praat – meestal over hemzelf en duizend andere dingen, allemaal tegelijk? Heb je geprobeerd te praten met iemand die spreekt zonder maar naar adem te happen en wanneer je dan ervan af probeert te wijken, ze gewoon harder gaan praten zodat dat niet mogelijk is? Het enige wat je kan doen is de persoon laten praten en daar zo snel mogelijk weg te komen. Deze jongen hoort niets, dus probeer het zelfs maar niet. Als je het doet, zal hij je korte snelle antwoorden geven terwijl jij nog aan het praten bent – hij geeft je niet werkelijk aandacht. Het is ook geen gesprek, het is een monoloog! Er is een erg, erg, basis levensprincipe hier: als je wil luisteren, hou dan je mond!

Hetzelfde als je echt van God wil horen – stop met praten! Natuurlijk stop je niet met samen bidden: maak je verzoeken door alle middelen in details bekend en bidt met een gevoel van een (gebeds)last, maar dat is niet waar we het hier over hebben. Dus, als je echt wil horen, stop met praten, focus je hart op de Heer en laat Hem zien dat je echt verlangt van Hem wil horen. Plaats belangrijkheid op Gods dingen waar Hij betrokken mee is en weest vastberaden. Hoe? Leer te wachten op de Heer en wees stil in Zijn heilige aanwezigheid.

Eenmaal, toen ik een van de verscheidene jonge assistent pastors was, dienend in een kerk van duizend leden, kwam mijn beurt om te preken op de Zondagsviering. Er waren voldoende dingen die op mijn hart brandden, maar ik wilde zo graag Het Woord van de Heer – ZIJN WOORD – voor de mensen, geen gewoon ‘kant-en-klare’ preek of een goed idee. Dus ik zocht de Heer die week, Maandag, Dinsdag, Woensdag…maar vreemd genoeg, zei Hij NIETS! Volkomen stilte! Dus ik besteedde meer tijd en vastte – nog steeds niets! Ik ging uiteindelijk elke dag de hele dag op mijn knieën voor God, zonder te spreken. Uiteindelijk zei ik, ‘Heer als dit een test is, zal ik er doorheen kijken, omdat er geen weg is waarop ik een Woord uit mijn eigen hoofd zal prediken voor Uw mensen. Ik ben hier om van U te horen en ik blijf hier in de stilte, oprecht naar Uw Woord verlangend.’ Niets leek te veranderen; God was eenvoudigweg ‘verdwenen’!

Dit ging door tot aan het weekend, en door tot de lofprijs- en aanbiddingstijd gedurende de dienst. Geen woord! De senior pastor stelde me voor en kondigde aan voor de overvolle gemeente dat het vandaag mijn gelegenheid was om te prediken. We baden; nog steeds geen woord! Dus ik vertelde hem wat er was gebeurd en dat wanneer God mij nederig wilde doen zijn, dat maar moest gebeuren. Onmiddellijk kwam het Schriftgedeelte in mij op ‘Verneder je voor het aangezicht van de Heer en Hij zal je verhogen…’ dus ik las dat en zei NIETS anders.

Wat er daarna gebeurde, tekende mijn leven en mijn bediening voor altijd. Door de hele kerk, werden mensen ineens geraakt met een diepe overtuiging en begonnen krampachtig te huilen en te snikken. Het WOORD VAN DE HEER veegde krachtig over de hele kerk, de dienst ging een volledig andere ongeplande richting op, uit menselijke handen, en mensen waren een uur op hun knieën vol ontzag voor wat God gezegd had tot een ieder zonder mijn directe deelname.

De Heilige Geest zei tegen min, ‘Heb je de les geleerd? Het Woord is van Mij en je hoeft Me alleen maar te horen en te bevestigen wat Ik zeg. Je hebt Mij meer nodig dan Ik jou.’

Broeders en zusters, kom voor God met vastberadenheid en met een houding van werkelijk aandacht hebben voor wat de Heer heeft te zeggen. Leer op Hem te wachten voor de noodzakelijke tijd, en doe dat met vreugde, wetend dat terwijl je tijd investeert voor de Heer, zelfs in complete stilte, op Hem en Zijn aanwezigheid gefocust, je investeert in een heilige relatie. Leer van God te horen in al je belangrijke beslissingen – zoals huwelijk, zaken doen, reizen – zelfs de gewone dingen. Maak er een serieuze zaak van, een waardevolle ervaring in je leven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.