13/01/2016 Dag 3 De eerste grote ervaring om de wolk voor jezelf te hebben!

12376419_816567708469537_7032752473417827705_n

DAG DRIE
DE EERSTE GROTE ERVARING OM DE WOLK VOOR JEZELF TE HEBBEN

Verlaat de Mythe
Er is een mythe (een erg gerieflijke, gemakkelijke) onder Christenen dat zelfs als ik geen initiatief laat zien of zoiets, God zal alles doen. Sommige geloven dat omdat God alwetend is – Hij kent mijn noden en mijn oprechtheid – en almachtig, Hij is in staat te doen wat ik niet kan doen, ik als gevolg hiervan ook iets kan ontvangen van God wanneer ik passief ben. Als dit op jou van toepassing is, geef het op! Verdoe je tijd niet door gefrustreerd te worden! Deze absurde mythe heeft als gevolg in de praktijk dat we God helemaal niet zoeken. Anderen verfraaien deze mythe met termen als goddelijke genade. Ze argumenteren dat omdat de genade van God alles voor hen doet, ze niet hoeven te bidden!!! Misschien slaagden ze nooit in gebed omdat ze nooit iets geleerd hebben dat verder gaat dan voorgedragen of herhaalde gebeden, vragend om vergeving of een lijst met gebedsverzoeken indienend… Misschien hebben ze nooit God ervaren en om deze reden, willen ze Hem niet. Want hoe zouden ze iets kunnen verlangen als ze het nog nooit hebben ervaren?

De passiviteit van de wil is het eerste obstakel dat moet worden overwonnen om deze tragische en giftige mythe te vernietigen met zijn vernietigende praktische gevolgen voor het geestelijk leven. Het Woord scheidt de redding van werken. Redding is door genade en is volledig door goddelijk initiatief. Werken zouden ook op de kracht van deze genade moeten vertrouwen. Men zou een actieve aanleg moeten hebben om te werken, terwijl men actief rust/vertrouwd op de kracht van de Heer. Echter, er is geen indicatie van een passieve wil en dat die dan wordt verontschuldigd door de genade van God. Passiviteit en doffe onverschilligheid zullen niets toevoegen aan je leven als een gelovige. Om deze reden leert de Bijbel dat men eerst moet aandringen en op de deur moet kloppen, als men wil dat hij opengaat. Het is ongelooflijk dat God deze allegorie gebruikt met betrekking tot gebed. Dus, volgens dit voorbeeld, wie zou er op de deur moeten kloppen? Jij zou moeten kloppen!!! Als gevolg, zal op een bepaald punt de deur openen! Er zijn deuren die uitgebreid variëren van anderen.

Sommige deuren openen zich alleen na intens geklop en intens aandringen….Klop, klop, klop…. Elke dag opnieuw, klop, klop, klop… Er zijn mensen die bepaalde deuren willen openen zonder ooit te hebben geklopt of aandringen. Wees eerlijk tegen jezelf. Dit gaat nooit gebeuren. Het is een Christelijke mythe. Jezus verklaart in hetzelfde Schriftgedeelte dat ‘Hij die vraagt, zal ontvangen.’ Vragen als bewuste handeling van de wil, gaat vooraf aan ontvangen. Opnieuw is het initiatief aan jou. Wie dan ook veel vraagt en intensief vraagt, zal klaarblijkelijk snel ontvangen en veel ontvangen. Opnieuw, sommigen zullen de mythe naar voren brengen van het ontvangen zonder dat je er ooit om vraagt. Uiteindelijk, spreekt Jezus over zoeken in dit zelfde Schriftgedeelte.“Hij die zoekt, zal vinden” Als we zoeken, zullen we hebben. Wat zoeken we? Alles wat rechtmatig in gebed is. Als we meer zoeken, zullen we meer hebben. Als we veel zoeken, zullen we veel hebben. Als we wanhopig, intensief met tranen en vasten zoeken zoals we nog nooit gezocht hebben, dan zullen we ook hebben wat we nog nooit gehad hebben. Als je verlangd te ontvangen wat je nog nooit eerder ontvangen hebt, zoek dan zoals je nog nooit eerder gezocht hebt. In deze passage, stelt de Schrift duidelijk een evenredigheid en een verband tussen jouw initiatief en het goddelijke antwoord.

Dus, God manifesteert Zichzelf aan jou als gevolg van jouw initiatief en niet vice versa. Om je te redden, kwam Jezus naar jou toe. Hij is de verlengde arm van God om uit te reiken naar jou en je te redden. Niettemin, om Zijn wolk te hebben, moet je aan de deur kloppen, Hem vragen en Hem zoeken. En of de wolk zal komen, zal alleen van jou afhangen en niet van God. Wat veroorzaakte dat de wolk kwam was dat Mozes de tent binnenging. Hij zou de tent binnengaan en daardoor zou de wolk nederdalen. Als je de tent niet zou binnengaan, zal er geen wolk in je leven zijn. Het is om deze reden dat er in het leven van sommige mensen geen vloeiende stroom is. Dezelfde waarheden worden met anderen gedeeld en veroorzaken een explosie. Anderen horen en er gebeurt niets. De ene heeft de wolk, de andere niet. Dit spreekt van de vloeiende stroom van de tegenwoordigheid van God. Als Mozes eenmaal in de tent was, daalde de wolkkolom neer. Hij begreep dat hij het initiatief moest nemen om nog meer naar God te verlangen. Hij begreep dat de tent opzetten ook zijn verantwoordelijkheid was. Hij begreep dat de gewoonte om dit te doen, hij God zou laten zien dat zijn intenties serieus en vastgesteld waren. Hierom werd het de tent van samenkomst genoemd, de tent van gemeenschap, die eerst opgezet moest worden.

Dit was de eerste schat die Mozes ooit kreeg. Dit moment in de wolk werd werkelijkheid na jaren van investeren en gemeenschap met God. Tot dit moment aan, had hij niets, hij leerde om te beginnen een relatie te hebben. Hij leerde de taal van liefde van God te spreken, dat is “relatie”. God houdt van “quality time” en Mozes leerde deze aandachts-volle taal van God. Dit laat zien dat jij ook moet leren je tent op te zetten. Om het voor jezèlf voor te bereiden, niet voor iemand anders, niet voor de kerk. Het gaat niet over voorbede, maar over jezelf. Het gaat over jou, die er vurig naar verlangt om God te ontmoeten. De wolk is er voor jou. En jij die het nodig heeft zal het zelf vinden. Deze tent staat niet voor een “soort zegen” zoeken. Hierover spreken we niet in dit boek. Wat ik wil in deze tent is de Heer volledig voor mijzelf. Ik ben hier alleen om Hem exclusief voor mij te hebben. Andere legitieme gebeden blijven legitiem en maak hier gebruik van! Echter, op dit moment WIL IK NIETS ANDERS EN ZOEK IK NIETS ANDERS. Ik ben vastbesloten. Ik wil mijn wolk!!! De tent hier dient het doel om gemeenschap te hebben en aan een relatie met God te bouwen. Mozes investeerde in intimiteit, intimiteit. Zoals je weet, heeft dit een prijs en dit zal in het proces betrokken zijn. Het zal geen goedkoop proces zijn. Hij deed dit honderden keren, jaren en jarenlang. Dit was zijn ontwikkelende levensstijl.

De Wolkkolom: De Ontdekking van de God Die Verbleef
In mijn persoonlijke ervaring, nadat ik gered was in een Pinkster gemeente waar de gaven van de Geest gewoonlijk manifesteerden, had ik een levensveranderend moment in mijn wandel met God. Gedurende verscheidene jaren, ik die gedoopt was met de Heilige Geest, voelde ik dat er iets miste. Er was een honger en een dorst naar God. Maar ik had geen antwoord naar die verlangens. Gedurende deze eerste jaren als gelovige, waren er vele hoogte- en dieptepunten. Soms, was mijn leven met God intens en stabiel. Andere keren zonk ik weg in geestelijke koudheid. We waren een typische, charismatische programma kerk. Niet veel onderwijs, geen discipelschap, maar de jeugd hield ervan om te bidden. We hadden gebedsbijeenkomsten die tot de hele nacht uitliepen. We wilden voortdurend deelnemen in geestelijke campagnes. Geregeld waren er gebedsbijeenkomsten met mensen die naar de kracht van God zochten. Alhoewel dit gebruikelijke praktijk was, was dit niet het gevolg van veel onderwijs of openbaring. Eenvoudig! We begrepen ook het concept van voorbede voor anderen. Vandaar dat we geregeld baden over vele “gebedsverzoeken” en we ontvingen vele antwoorden van God.

Echter, er was een geheimenis op deze reis: waarom was er in bepaalde gevallen zo’n sterke tegenwoordigheid van God en in andere gevallen waren de bijeenkomsten droog en leeg. Waarom ontvingen we de ene keer zoveel en niets tijdens een ander moment? Waarom had ik zo’n sterk gevoel van de aanwezigheid van God die stroomde, maar dan snel genoeg zou ik precies hetzelfde doen en dan was er geen stromen of wat dan ook. Ik had geen uitleg voor dit geheim. Het voelde alsof er een grotere gemeenschap met God miste. En om deze reden, ging ik intensief bidden en vasten, gefocust op externe plek. Ik leefde het concept van “naar de tempel gaan”, naar mijn kerk, om daar te bidden. Vaak, knielde ik bij het “altaar” omdat ik dacht dat dit een heiligere plaats was dan ergens anders. We zongen liederen gebaseerd op het Oude Testament, en vroegen naar de tegenwoordigheid van God onder ons. Één van hen was bijzonder mooi en zei het volgende: “deze gelukkige avond, op deze heilige plaats, besloot ik God te ontmoeten…”. Een ander lied verklaarde, “in de heilige tempel van de Heer, met dankbare gezangen van aanbidding”. God bezoeken op de heilige plek en Hem ontmoeten in de “tempel” was hoe mijn relatie met God functioneerde. Ik vroeg mensen om voor me te bidden met oplegging van handen omdat ik had geleerd dat ik veel van God kon ontvangen door een ingewijde pastor, een krachtige zendeling, een “gezalfde” leider, iemand die meer van God had dan ikzelf. Vandaar dat mijn gemeenschap met God buiten mijn geest was. Vandaag begrijp ik dat ik God zocht waar Hij niet was en dat ik mijn verwachtingen in mensen had en niet in God.

Echter, iets raakte me. Alhoewel ik een levensstijl zonder openbaring had, bad en vastte ik veel en God was goed en trouw naar mij binnen deze grenzen. Ik vond zelfs een meer intensieve gemeenschap met de tegenwoordigheid van God op de bijbelschool. Ik leerde vol met de Heilige Geest te wandelen. Uiteindelijk, op een keer toen ik verondersteld werd te bedienen over dit onderwerp op de bijbelschool, werd ik heel vroeg wakker om mezelf voor te bereiden en te bidden. Opeens veraste de Heilige Geest mij door te zeggen, “Marcelo, ik kan niet dichterbij je zijn dan dat ik nu al ben. Omdat ik niet bij je ben, maar ik ben in je geest. Zoek niet waar ik niet ben en begin met de gemeenschap met mij op de juiste manier.” Op dat moment, vol tranen, vroeg ik God: “Heer, betekent dit dat al die jaren U altijd in mij was terwijl ik U buiten zocht?” Het antwoord was onmiddellijk: “Ja!”.

Een openbaring zo eenvoudig en zo krachtig zou voor altijd mijn leven met God veranderen en de waarneming van Zijn tegenwoordigheid. Ik ontdekte dat zonder dat het betrekking had op of ik het nu voelde of niet, niets het bijbelse feit veranderde van een God die woonde in mijn geest. Hij was er altijd en zal altijd in mijn geest zijn. Het was van hier dat de stromen van levend water zouden vloeien. Het was van hier dat ik geleid zou worden door de Heilige Geest. Het was van hier dat alle openbaring, kracht en genade zou stromen. Mijn leven en mijn gebeden veranderden totaal als gevolg hiervan. Om deze reden, moet men erg voorzichtig zijn wanneer er onderwijs wordt gegeven uit het Oude Testament. Er is een fundamenteel verschil tussen wat deze gelovigen ervoeren en wat werd geopenbaard met de komst van de Heilige Geest op Pinksteren. Hij is al gekomen! Hij leeft al binnenin jou! Hij is niet in de “tempel of in het heiligdom” wat gemaakt is van stenen en cement, maar Hij is in jou. Daarom, laat me je iets herhalen wat de Heer me die morgen vertelde: “God is niet dichterbij je dan dat Hij nu al is. Want Hij is niet mèt je, maar binnenin je!”

Je bent geen hotel van God maar Zijn verblijfplaats, Zijn plaats van inwoning. Hij wacht niet op jou totdat je klaar bent en schoon zodat Hij tot leven kan komen binnenin je. In tegenstelling, Hij kwam in je geest wonen zodat je getransformeerd kan worden, zodat Hij je kan perfectioneren en dat Hij je op een dag onberispelijk kan voorstellen aan Christus. Het is een erg grondige, fundamentele zaak van eenvoudigweg het Woord van God geloven. Als Hij zegt dat het zo is, dan zal ik het ook geloven. Zo eenvoudig is het. Dit heeft betrekking op geloven wat Hij zei, je aandacht en je hart op Hem richten met intense liefde dat je verstand/gedachteleven naar je geest dirigeert. Dit naar binnen keren, inplaats van naar buiten, is alles wat men nodig heeft om in de geest te stromen en de wolk van God waar te nemen. We moeten bekeren van de vervloekte middeleeuwse erfenis die veroorzaakte dat onze geloof zich extern focuste op kathedralen met hun complexe architectuur, duizenden ornamenten, enorme kerk verlichting in alle vormen, geweldige en gekleurde ramen in de kathedralen met duizenden afbeeldingen en beeldhouwwerken. Een lust voor het oog maar waar was God in al deze dingen? Het belangrijk om te begrijpen dat Hij ons naar binnen trekt daar waar Hij is. Een truc die de vijand gebruikt is om ons te misleiden door onze aandacht te verdraaien naar een afstandelijke God. Wees er zeker van dat God je naar binnen trekt terwijl de duivel je naar buiten zal trekken. Hoe meer je naar buiten kijkt, hoe meer afstandelijk de grenzeloze bron van alle kracht en zegen wordt. Jij bent de tempel en het is daar waar men vandaag dezelfde wolk die Mozes, de dienaar van de Heer, ontmoette in die dagen. Deze geweldige stroom is dezelfde wolk van de beweging van de Heilige Geest. Weet jij al hoe je de wolk van God ontmoet?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.