Bouwfonds

Naamloos-1Stort uw gaven op:

NL10 INGB 0004 9874 83

t.n.v. Stichting Gethsemane

Onder vermelding van gift Bouwfonds

Uw gift is financieel aftrekbaar van de belasting

Wij zijn ANBI

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.