Dag 15 Spreken zoals Jezus Sprak.

DAG VIJFTIEN

Zaterdag 30 mei 2015

Spreken zoals Jezus Sprak

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid. (Joh. 1:14)

Één ding dat me altijd heeft verbaast is het antwoord dat mensen gaven op de woorden van Jezus. Vissers lieten hun netten achter en volgden Hem. Prostituees verlieten hun zondige wegen en dienden Hem. Tollenaars hadden berouw van hun afpersingen en gaven hun geld weg. Een paar woorden en de mensen zouden hun leven aan Hem uitstorten.

Wat zat er in deze woorden dat er een dergelijke reactie geproduceerd werd? Ze leken recht de ziel te doorboren, licht te schijnen in de donkerste uithoeken, en de gemeenste harten te openen.

O, wat zou het geweldig zijn dat onze woorden hetzelfde zouden doen. Het zijn immers woorden die harten veroveren. Zeker, als we dezelfde soort woorden spreken, dan zouden de mensen vandaag de dag op dezelfde manier worden geholpen. Als Zijn woorden, onze woorden zouden worden, stel je dan het effect eens voor! Tot onze vreugde ontdekken we dat dit het verlangen van de Heilige Geest is – Zijn woorden in onze mond stoppen? “Dicht bij u is het Woord, in uw mond en in uw hart. ” (Rom. 10:8).

Laten we eens kijken naar hoe we zouden mogen spreken zoals Jezus sprak:

1. Onze woorden moeten vol van genade en waarheid zijn

Jezus’ woorden waren als een zwaard die in de harten van Zijn toehoorders gestoken werd. Hoe kregen ze het voor elkaar zo diep en zo snel binnen te dringen? Het antwoord is omdat Zijn woorden scherp waren (niet in de zin van hard of streng, maar in de zin van het tegenovergestelde van bot zijn). Botte woorden veroorzaken blauwe plekken. Maar scherpe woorden snijden. Denk aan de schade die een bot mes geeft aan een stuk vlees en in tegenstelling, hoe moeiteloos een scherp mes plakjes snijdt. Hebr. 4:12 vertelt ons dat het Woord van God “levend en krachtig en scherper is dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

Wat brengt dan deze scherpte? Of hoe kunnen we onze woorden aanscherpen? Het antwoord is Genade en Waarheid. Dit zijn de twee scherpe randen die het veroorzaken dat Gods woord zo diep doordringt. Als onze woorden moeten zijn als Zijn woorden, dan moeten onze woorden ook met beide gevuld zijn. Jezus’ woorden waren altijd eerlijk. Hij stroopte Zijn mouwen niet op, of kietelde de oren van mensen niet, door ze te vertellen wat ze wilden horen in plaats van te horen wat ze nodig hadden. Zijn boodschap aan de verloren menigten van Israël was “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen ” (Mat. 3:2). Met andere woorden, “denk opnieuw na over uw leven, keer terug naar de oude paden, keer je om en vlucht voor uw zonden, terwijl u het nu kan”. Je kan zien dat Hij geen boodschappen preekte die mensen plezierde. Hij leerde Zijn discipelen en volgelingen andere dingen later, nadat zij door de deur van
redding gestapt waren.

De Bijbel zegt dat ” Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekens van trouw ” (Spr. 27:6). En Spreuken 24:26 zegt, “Men zal de lippen kussen van hem die met oprechte woorden antwoordt.”. Jezus’ woorden sneden altijd tot in de kern. Hij leek niet te letten op of ze aanvaard werden of niet, Hij was gewoon de “getrouwe getuige” (Op 1:5).

Hoe eerlijk zijn jouw woorden? Spreek je om je toehoorders een plezier te doen of om je Hemelse Vader te behagen? Te veel woorden zijn doorspekt met persoonlijk belang. We zeggen dingen op een bepaalde manier, omdat we een soort gunst terug verlangen. We manipuleren met onze woorden! Helaas zijn preekstoelen vol met dit soort woorden. Mensen deinzen terug van het vertellen van de waarheid, uit angst voor de gevolgen.

Echter, er zijn er die de waarheid vertellen, maar doen dit op zo’n zelfgerechtvaardigde en veroordelende manier. Ze maken vijanden van zondaars in plaats van vrienden van hen te zijn. Als ze gestopt worden of hiervoor vervolgd worden, zijn ze trots op het feit dat ze de waarheid hebben verteld.
Maar ze hebben het belangrijkste kenmerk gemist van de manier waarop Jezus sprak. Christus sprak niet alleen woorden van waarheid, maar ook woorden van genade. Genade en Waarheid waren als de twee kanten van de rand van een mes die haar snijdende kant is. De ene hebben zonder de andere is verwoestend.

Laten we dit in actie bekijken. Denk aan het verhaal in het evangelie van Johannes, van de vrouw die betrapt was tijdens overspel. Ze was zonder twijfel schuldig en Jezus is niet iemand die zwart “wit” noemt, of kwaad “goed” noemt. (Ps. 38:21). De religieuze hypocrieten vroegen Jezus wat er zou moeten gebeuren met haar. In werkelijkheid wilden ze ofwel Christus beschuldigen van het niet gehoorzamen van hun wetgeving, of de vrouw stenigen voor haar zonden. Ze dachten dat het een win-win situatie was, welke optie Jezus ook koos. Maar Jezus’ reactie was zo bijzonder dat het alleen afkomstig kon zijn van een plaats die veel hoger was dan de werking van mensenharten: ” Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. ” (Joh. 8:7).

Zijn woorden sneden zo diep in het bewustzijn van de beschuldigers, dat ze één voor één van de oudsten tot de jongsten, hun stenen lieten vallen en wegliepen. Waarom? Ze realiseerden zich dat ze ook zondaars waren (en waarschijnlijk ook het gebod op overspel hadden gebroken). Maar Jezus stopt hier niet. Hij wendt Zich naar de vrouw en zegt: “Vrouw… dan veroordeel Ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer” (Joh. 8:11). Wat een perfecte combinatie van waarheid (zondig niet) en genade (Ik veroordeel u niet) werken hier samen.

Het probleem met zo veel mensen die de waarheid kennen en spreken, is dat er weinig genade is. Hoe meer waarheid ze kennen, hoe meer veroordelend en kritischer ze worden. Ze hebben het hart van Jezus volledig gemist. Hoe meer waarheid je weet, hoe gracieuzer je zou moeten zijn. De Heer heeft dit principe onderwezen in de Bergrede. Na het leren van dat we moeten hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, leert Hij dat we barmhartig moeten zijn (Mat. 5:6-7). Hoe rechtvaardiger je bent, hoe meer genadevol je zou moeten zijn. Vaak voegen degenen die op een morele kruistocht gaan voor gerechtigheid, geen genade toe aan hun boodschap en hun manieren.

Op dezelfde manier heeft Genade zonder Waarheid weinig invloed op het hart. Zoals Spurgeon eens zei: “De boodschap van Gods genade heeft geen zin buiten de context van de boodschap van Zijn oordeel.” Om te spreken met genade en zonder waarheid, is het net als het geven van de lepel suiker, zonder het medicijn te hebben toegevoegd. Misschien is dit de reden waarom zo veel gelovigen in en uit de kerk gaan en toch nooit worden genezen. De geestelijke artsen hebben behang geplakt over de fundamentele kwesties met gladde woorden en gesuikerde boodschappen. De Heer gebruikt Jeremia om stevige woorden aan hen te geven: “Want van klein tot groot is ieder van hen uit op winst. Van profeet tot priester, pleegt ieder van hen bedrog. Zij genezen de breuk van de dochter van Mijn volk op het lichtst door te zeggen: “Vrede, vrede! Maar er is geen vrede!” (Jer. 8:10-11). In deze context betekent het woord “lichtst”, “kunstmatig”. Woorden van genade zonder waarheid zullen de zaken niet afhandelen.

Natuurlijk begreep de apostel Paulus dit thema en vermaant zo de kerk: “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.” (Kol. 4:6). Dat is de samenvatting. Ons spreken moet altijd op smaak gebracht worden met zout. Zout kan prikken, maar het conserveert leven. Ons spreken moet ook met genade zijn. In het kort, hoe meer je van Gods waarheid weet, hoe meer genadevol, hoe geduldiger en des te meer vergevingsgezind je moet zijn voor mensen die zich hier niet aan houden.

2. Als we het hart van de Heer hebben, zullen we het woord van de Heer hebben

Nu dit lijkt misschien vanzelfsprekend, maar laat ons hier een moment bij stil staan. Wat uit de mond van de Heer kwam, was een uitdrukking van wat er in Zijn hart was. Hij sprak vanuit de kern van Zijn wezen. Zijn woorden waren een openbaring van wie Hij was.

Zo is het ook met ons. “Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond.” (Mat. 12:34). Wat er ook in onze harten zit, het komt vroeger of later uit onze monden. Dit hoeft niet onmiddellijk te gebeuren in de communicatie. We zijn allemaal heel goed in mensen te laten horen wat we willen dat ze horen, wanneer we ze voor het eerst ontmoeten. Sommige mensen hebben hun eerste zinnen vele malen gerepeteerd. Maar als we tijd met ze doorbrengen, komt op een gegeven moment ons hart als een aap uit de mouw.

Dit is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom zoveel mensen diepgaande relaties met anderen in de kerk uit de weg gaan. Ze worden voortdurend uitgenodigd om naar een celgroep te komen, maar hebben altijd wel een reden waarom ze niet kunnen. In werkelijkheid domineert hun trots ze, omdat zij bang zijn hun zwakheden bloot te stellen. Ze weten dat als ze te veel praten, mensen beginnen te zien wie ze werkelijk zijn. Nu is het wijsheid om terughoudend te zijn om je leven te delen met degenen die bekritiseren en veroordelen. Maar het is dwaas om je leven niet te delen met degenen die liefdevol zijn en niet oordelen. Het is deze omgeving waarin we allemaal genezen en sterk gemaakt worden.

Tot slot, als we het hart van de Heer hebben, dan zullen we de vlijmscherpe woorden van de Heer spreken. Dus moeten we achter Zijn hart aan net als David deed in zijn tijd. Dit is niet gewoon een geval van Schriftgedeelten leren, maar dit is van vitaal belang en ook bidden tot de Heer om de stenen uit je eigen hart te verwijderen – de gebieden van trots en zelf-wil die nog steeds bestaan. Ga er niet vanuit dat dit gebeurde bij je wedergeboorte. Ja, je hebt een nieuw hart ontvangen (spreekt over je geest), maar je hebt nog steeds een nieuw hart nodig (spreekt van je ziel) – de plaats van je verstand, emoties, karakter en wil. Sta de Heer Zijn verlangens en Zijn karakter in je toe en je zult zien dat mensen om je heen meer en meer beïnvloed worden door de woorden die je spreekt.

foto van Valeri van der Hee.

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.