Dag 10 Vergeven zoals Jezus Vergaf.

DAG TIEN

Vergeven zoals Jezus Vergaf

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

Maandag 25 mei 2015

“Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.” (Mat. 18:21-22)

Gods standaard voor vergeving is schrikbarend veel,hoger dan menselijke maatstaven. Maar Hij is onze standaard en Hij verwacht hetzelfde van ons. Jezus zei: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.” (Mat. 5:48). Zijn vroegste discipelen praktiseerden hetzelfde niveau van vergeving als Hij deed. Net zoals Christus vergeving in werking stelde aan het kruis op Golgotha met de onsterfelijke woorden “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Luk. 23:34), zo vergaf ook Stefanus degenen die hem dood stenigden vanwege zijn geloof. De Schrift zegt: “En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe!” (Hand. 7:60).

Laten we vandaag leren hoe je een navolger op het fundamentele gebied van vergeving kunt zijn door de volgende punten te overdenken:

1. We moeten vergeven, ONGEACHT HOE VAAK we zijn beledigd

Petrus had gedacht dat de Heer onder de indruk zou zijn, door te verklaren dat hij iemand tot zeven keer zou vergeven. Dit was in zijn gedachten van hoog geestelijk niveau. Ja, hij zou een echte discipel zijn en niet alleen één of twee keer vergeven, maar zeven keer! Maar Jezus blaast deze poging tot godsvrucht volledig uit. Hij corrigeerde hem met “zeventig maal zeven keer”. Je ziet, Gods wegen zijn hoger dan de wegen van de mens, net zoals de hemelen boven de aarde zijn. Vergeving op het niveau van de mens schiet, zelfs op hun best, tekort bij Gods standaard.

C.S. Lewis beroemde uitspraak was: “Iedereen denkt dat vergeving een goede zaak is, totdat het hun eigen beurt is om te vergeven!” We zouden er goed aan doen om te onthouden dat vergeving geen gevoel is. Integendeel, het gaat tegen onze gevoelens in! Ik heb zelden het gevoel gehad dat ik wilde vergeven op het moment dat ik verwond raakte. Als we worden beledigd, is onze natuurlijke neiging om te vergelden. We willen de persoon die ons gekwetst heeft pijn doen!
Zelfs als we het niet hardop zeggen tegen die persoon, zegt een stemmetje van binnen: “Ik ga het je betaald zetten!” Op dat moment zit de zonde gehurkt aan de deur van ons hart. We moeten snel handelen en het buitensluiten door de daad van vergeving.

Dus als vergeving geen gevoel is, wat is het dan wel? Het is een beslissing. We besluiten om te vergeven. De beslissing om te vergeven moet elke keer worden genomen wanneer een aanval of belediging wordt ontvangen. Nu zullen de meeste mensen het hiermee wel eens zijn, maar laat ons een stukje verder gaan. Wat gebeurt er als de persoon die jou beledigt of aanvalt het keer op keer opnieuw en nog een keer opnieuw doet? Wij denken dat er zeker een grens aan de hoeveelheid van vergeving die we geven, moet zijn. Binnenin ons dragen we een klein apparaatje dat de diepte en de frequentie van de overtreding meet.
Wanneer een bepaald, eigenmachtig niveau wordt overschreden, voelen we ons gerechtvaardigd als we terugvechten, wraak nemen, bekritiseren, ziekten toewensen en zelfs manieren plannen om ze te laten lijden.

Maar wacht even! Laten we opnieuw naar Christus luisteren. Hij is ons model en wij zouden Zijn navolgers moeten zijn. We moeten vergeven, niet alleen één of twee keer, maar zeven keer zeventig keer of hoe vaak het ook nodig is. Denk vanaf nu anders: besluit altijd een vergever te zijn en dit zonder uitzondering. Vergelding hoort niet bij de opdracht van de christen of is niet zijn/haar verantwoordelijkheid. Tenslotte de is “wraak” van de Heer, niet van ons (Rom. 12:19).

2. We moeten vergeven, ongeacht HOE ERNSTIG de overtreding is

Het is zo dat we geen enkele overtreding tegen ons kunnen vergelijken, met het onrecht wat Jezus geleden heeft bij Zijn terechtstelling en kruisiging. Het zou compleet verbleken in de vergelijking. De waarheid hierin is dat onze zonden tegen God altijd veel groter zijn dan de zonden die anderen tegen ons hebben begaan.
“Kan dit waar zijn?” Vraag je je af, “Ik weet dat ik niet perfect ben, maar mijn zonden zijn klein in vergelijking met de manier waarop andere mensen tegen mij gezondigd hebben!”. We vergeten dat wat wij als kleine zonden beschouwen, grote misdaden kunnen zijn door de ogen van de hemel. Zonde is zowel verwerping van Gods raad als rebellie tegen Zijn Gezag. Het is zowel hoogverraad tegen de Koning der Gerechtigheid als samenzwering met Zijn aartsrivaal satan, of je er nu bewust van bent of niet. Het kan zijn dat je alleen maar een leugentje om bestwil hebt verteld, maar in werkelijkheid heb je de kant van de vader van de leugen gekozen en door te liegen, eerlijkheid en vertrouwen vernietigd – de structuur van het gezinsleven en stabiele samenleving als geheel. De Heer heeft je vergeven van dit alles. In vergelijking is het vergeven van anderen nu niet meer zo veeleisend. Beter dan maar snel doen of ….

3. We moeten vergeven om de inhoud van het strafbare feit te VERMIJDEN

Laat het me uitleggen. Lees de volgende waarschuwing van de Heer. Het wordt zelden meer serieus benadrukt dan dit: “Slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben. Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.” (Mat. 18:32-35)

Stevige woorden die verstandig zijn om te onthouden! We kunnen beter snel met onze humeurigheid en slechte houding afrekenen. De pijniging waarover Hij spreekt begint vandaag, laat staan hoe het is in de komende tijd. Als je de overtreding niet vergeeft die je hebt geleden, zal dat van binnen beginnen te vreten in de vorm van bitterheid, woede en haat. De enige manier om het gif van de overtreding nog in je te laten stoppen, als je bent beledigd/aangevallen, is om je hart te openen voor vergeving. Door dit te doen, reinigt de genezende rivier van God je en tegelijkertijd spoelt het ook over de mensen die het jou hebben aangedaan. Denk eraan, het is door Zijn “striemen” (wonden van overtredingen) dat we zijn genezen (Jes 53:5). Met andere woorden, het feit dat hij vergeving vrijzette aan de mensen die Hem kruisigden, terwijl Hij aan het kruis hing (Hij bleef dus onbesmet), opende Hij een kanaal van genezing voor iedereen die naar Hem kijkt.

Stroomt er helende kracht uit je wonden? Of wil je nog steeds bitterheid en wrok dragen jegens anderen? Wordt iemand die geneest, niet iemand die wonden toebrengt. Vergeef, en je zult de zegen van God ervaren en tot een zegen zijn, waar je ook gaat.

4. We moeten vergeven op de MANIER waarop de Heer met de overtreding omgaat

Want voor de Heer is vergeven, ook vergeten. Niet in de zin van een fout in het geheugen, maar in de zin van de keuze het zich niet te herinneren. “en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.” (Hebr. 10:17).
Met andere woorden, vergeven en niet vergeten is geen complete vergeving. Vele paren lijden omdat echtgenoten een lijst van overtredingen uit het verleden in gedachten houden. Ze bouwen hun zaak op tegen hun “schuldige” op basis van dit bewijs. In feite zijn hun gedachten al geïnterpreteerd in de richting van huidige acties met als basis de ervaringen uit het verleden. Zo is het niet met de Heer! Elke dag is een nieuwe dag met Hem, net als de zon die opkomt en de dauw die fris op de grond is, zo beschouwt ook Hij ons als nieuw na elke donkere nacht met mislukkingen.

Gooi je lijsten weg mijn vrienden, en begin opnieuw! Vergeet het verleden en richt je op de toekomst! Praat er zelfs niet over … het zal het alleen maar erger maken. Denk eraan, zodra je begint te beschuldigen, ben je in dienst van “de aanklager van onze zielen” (Op. 12:10). Begin vandaag opnieuw met een schone lei …. en morgen ook, als dat nodig is…. en de dag daarna ook, tot de zeven keer zeventig maal (of hoeveel het nodig is). Alleen dan breng je de vergeving van Jezus in praktijk. Als we eerlijk zijn, heeft een ieder van ons elke ochtend de dauw van vergeving nodig, dus laten we snel zijn om naar anderen uit te reiken.

5. We moeten vergeven om de hemelse BLOKKERING OP TE HEFFEN

De gebeden van Jezus werden altijd beantwoord. Hoe zit het met onze gebeden?

Soms worden ze misschien niet beantwoord, omdat we “verkeerd bidden”, omdat we verlangen om onze vleselijke genoegens te voldoen (Jak. 4:3). Maar andere keren omdat onze gebeden verhinderd werden door gebrek aan vergeving in ons hart. Jezus leerde: “…verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.” (Mat. 5.24). Petrus zei later: “Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden. (1Petr. 3:7).

Het principe is duidelijk: als je onvergevingsgezindheid plaats geeft in je leven, zal de hemel van koper zijn. Echter, vergeef anderen en de hemel wordt geopend voor jou en Gods kracht en genade kan en zal naar beneden komen. Te vaak hebben we getwijfeld aan de kracht van onze gebeden, omdat ze niet beantwoord werden, maar misschien is de blokkade wel in ons en niet in de hemel? Misschien wilde God al opwekking zenden en ons land genezen, maar kon het niet totdat Zijn volk elkaar leert te vergeven? In plaats van dat wij wachten op God, wacht God de hele tijd op ons!

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.