dag 8 Leiden zoals Jezus Leidde.

DAG ACHT

Zaterdag 23 mei 2015.

Leiden zoals Jezus Leidde

“En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.”
(Luk. 18:28)

Zelfs ongelovigen moeten concluderen dat Jezus een groot leider was. In drie korte jaren bouwde Hij een team op van zulke trouwe volgelingen en veroorzaakte zo’n massale beweging onder Zijn volk, dat de boodschap die Hij bracht en de levensstijl die Hij voorleefde, doorging met effect hebben op elk land onder de zon. En daar komt nog bij dat Hij niet met universiteitsstudenten startte of met topmanagers aan de slag ging.
Net als koning David eeuwen voor Hem, die het koninkrijk van Israël bouwde met mensen die schuld hadden, de noodlijdenden en de ontevredenen, begon Jezus met de onopgeleide en een bonte mengeling van vissers en belastinginners. En toch was Zijn invloed zo groot, dat deze mensen de heipalen als fundament van een transcultureel en internationaal fenomeen werden. Deze mensen hadden zo’n kracht in hun karakter en hun woorden, dat ideologieën voor hun ogen in elkaar stortten.
Als er sprake van is dat leiders invloed hebben, dan was Jezus de meest invloedrijke leider van alle tijden. Als leiderschap gebaseerd wordt op het aantal volgelingen, ook dan weer, is Jezus de grootste leider door de eeuwen heen.

In onze tijd van dagelijkse begeleiding en zelf-help boeken, is er veel aan gedaan om een sterk leiderschap nodig te hebben.
Ons is verteld dat organisaties groeien of ten onder gaan, afhankelijk van de sterkte van de leiding. We zien dat boeken die geschreven worden door de topmensen van grote bedrijven, van leidende politici of New Age goeroes die er bij mensen op aan dringen bepaalde principes er op na te houden (waarvan de meeste uit de Bijbel komen en in een nieuw jasje zijn gestoken). Maar toch blijven de meeste van deze adviezen oppervlakkig.
Het mag je misschien wel helpen om rijk te worden, maar het niet rijk (in geestelijke zin) te hebben; het geeft je op aarde misschien wel een betere carrière, maar geen betere carrière in de hemel; het leert je misschien wel wat over sociale vaardigheden, maar geen diepe relatie met God of met mensen; het mag je misschien wel helpen om een grote organisatie op te bouwen, maar geen levend organisme. We hoeven ons niet te verbazen. Als je de Persoon uit de Bijbel los maakt van de principes van de Bijbel, dan haal je het leven er uit.

In Christus is het leiderschap als voorbeeld gesteld. Hij is uiteindelijk niet zomaar een heer, maar de Heer der Heren. En het onvoorstelbare is, Hij werd het zonder te heersen over de mensen. Oh, wat een perfecte tegenstrijdigheid. Dat we dit mogen bevatten…. Kortom Jezus was een leider als geen ander. Het is onmogelijk Zijn persoon te scheiden van Zijn principes. Laten we eens kijken naar enkele verschillen tussen Jezus’ leiderschap en dat van de wereld.

1. Jezus was gefocust op de hemelse beloning, niet op de aardse

Het blijkt dat op elk gebied waarin Hij werd verleid, Jezus nooit een compromis sloot ten opzichte van Zijn eigen principes om populair te zijn of enige winst in deze wereld. In het begin van Zijn bediening, toen satan Hem de koninkrijken van de wereld aanbood, overwon Jezus de verleiding omdat Hij wist dat de Vader een beloning voor Hem klaar had in het pure en perfecte hemelse Koninkrijk. Toen de menigten Hem begonnen te volgen en de mensen Hem tot koning wilden maken, weerstond Hij deze promotie en vleierij.
“Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en Hem met geweld mee zouden nemen om Hem koning te maken, trok Hij Zich opnieuw terug op de berg, Hij Zelf alleen.”(Joh. 6:15). Net zoals Zijn neef Johannes de Doper, maakte Hij Zijn woorden niet mooier als ze waren om de adorerende mensen te behagen. Johannes noemde de kerkleiders ‘adderengebroed’ en confronteerde de politieke leider, Herodes met zijn immorele levenswijze (Mat. 3:7 en Mark.6:17). In dezelfde geest zei Jezus tegen de Farizeeërs dat hun vader de duivel was en Hij noemde Herodes een vos (Joh. 8:44 en Luk. 13:32).

Als je niet uit bent op eer en goedkeuring van mensen, kan je spreken met vrijheid en autoriteit van de hemel. De waarheid wordt dan de hoofdzaak. Toen vele volgelingen besloten te vertrekken omdat de leer van Jezus te hard was om te ontvangen, reageerde Jezus resoluut (Joh. 6:66). Waarom? Omdat Hij er naar verlangde om het volgende van Zijn Vader te horen: “Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.” (Mat. 25:21). Hij zelf leerde de mensen: als je eer van mensen ontvangt, zal je geen eer van God ontvangen (Mat. 6:1,2). Maar als je de verlangens van de wereld achterwege laat, zal je beloning in de Hemel groot zijn!

Welnu, met alle respect voor leiders in zaken of politiek, hun doel en drijfveer zijn wel erg verschillend. Een zakelijk leider zal een beslissing maken, gebaseerd op waar hij het meeste geld mee verdiend, in plaats van wat goed is om te doen. Zo zullen politici beslissingen maken om hun kiezers tevreden te stellen, in plaats van te kiezen wat recht is om te doen, want ze zijn bang dat ze niet opnieuw gekozen worden.

2. Jezus diende Zijn volgelingen, zij dienden Hem niet

Je zult nooit lezen dat Jezus Zijn discipelen in dienst nam om Hem te helpen Zijn bediening op te bouwen of om een werelds doel te vervullen. Nog minder kwam Hij met een spreekwoordelijke kreet aan (met de handen in de lucht) “Als U niets doet, dan gaan we allemaal ten onder”.

Jezus voorzag voor Zijn discipelen, zoals een vader voorziet voor zijn zonen. Er was te eten als ze honger hadden (Markus 6:44); er was vis in hun netten toen ze zichzelf uitgeput hadden (Joh. 21:6); er was zelfs geld voor de belastinginner toen ze zelf te kort kwamen (Mat. 17:27). Hij was niet afhankelijk van hen, in plaats daarvan waren zij juist afhankelijk van Hem.
Geen enkele ouder wil voor hulp afhankelijk van hun kinderen worden, met name als ze in de kracht van hun leven zijn en juist hun familie behoren te voorzien. Mensen schamen zich als zij afhankelijk zijn van hen die zij eigenlijk behoren te verzorgen.

Maar helaas is het tegenwoordig zo dat veel leiders afhankelijk zijn van anderen om zichzelf staande te houden. Zij begrijpen hun rol niet als ‘vader’ die het beste aan hun kinderen geeft, in plaats daarvan houden ze het beste voor zichzelf en verzamelen mensen om zich heen waarvan ze voelen dat ze henzelf kunnen helpen. Ze melken hun volgelingen leeg en gooien ze weg als ze ze niet meer nodig hebben.

Leiderschap zoals Christus is heel andersdenkend. Christus kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen (Mat. 20:28). Hij waste de voeten van de discipelen, niet andersom. De reden dat we vriendelijk zijn naar de rijken en onverschillig naar de behoeftigen wanneer ze in onze kerk komen, is omdat we iets willen van wat de rijken hebben. We zien hun niet als mensen die we behoren te dienen, maar mensen die ons zouden moeten dienen.

Oh, wat een tragedie! Hoe ver zijn we toch gevallen in de wereldse wijze van handelen! Jezus wilde geen geld van de rijke jongeling. In plaats daarvan zei Hij tegen hem dat hij het weg moest geven (Mat. 19:21). Op de zelfde manier wilde Elisa geen betaling voor de genezing van Naäman de Syriër (2 Kon. 5:16). Geen wonder dat de kerk zijn kracht is verloren in de westerse wereld…. We hebben ons laten misleiden.

3. Jezus vroeg nooit iemand iets te doen wat Hij zelf niet had gedaan

“Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen” (Mat. 16:24). Jezus kon de mensen vragen zichzelf te
verloochenen en hun kruis op zich te nemen, omdat Hij het zelf deed. Het is zelfs zo dat er nooit een mens zo’n zwaar kruis heeft gedragen en Zichzelf zo tot het uiterste ontzien heeft. Zelfs Zijn dood is verheven vergeleken met het martelaarschap van de grootste heiligen. Toen zij aangevallen werden of gevangen genomen werden hadden ze geen uitweg, maar Christus had de engelen kunnen roepen om Hem te redden (Mat. 26:53), maar Hij weerstond dit.

Leiders verliezen hun invloed als ze taken uit handen geven die ze zelf niet willen doen of anderen tot een offer uit te dagen wat ze zelf niet als offer willen geven. Volgelingen gehoorzamen dan wel, maar met tegenzin. Als een leider zich wil verlagen tot ons statuur, ook al is hij tot veel meer in staat, zoals Christus zelf was, dan worden onze harten dusdanig geraakt, dat we bereid zijn hetzelfde voor anderen te doen.

David bouwde een leger op van sterke mannen die bereid waren hun leven voor hem te riskeren, omdat hij zelf zijn leven al vaker voor hun had geriskeerd, beginnend bij het verslaan van Goliat. Paulus had bereidwillige discipelen en kerkleiders opgebouwd in steden rondom de Middellandse zee, omdat ze zagen dat geen prijs voor hem te hoog was om hun te helpen. Als deze mensen uit het verleden zo’n invloed over complete natiën hadden, is dat vandaag de dag ook mogelijk als de leiders van vandaag op Christus lijken. Kom, laten we samen hierin gaan staan en zien wat er gebeurt….

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

                                                                  foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.