Dag 5 Rusten zoals Jezus Rustte.

DAG VIJF

Woensdag 20 mei 2015.

Rusten zoals Jezus Rustte

“Het gebeurde op een van die dagen dat Hij met Zijn discipelen aan boord van een schip ging. En Hij zei tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant van het meer. En zij voeren weg. Toen zij voeren, viel Hij in slaap.” (Luk. 8:22-23)
Het is heerlijk geruststellend om te denken dat Jezus, net als wij, moe van een dag werken, in slaap kan vallen in de boot door het zachte geluid van het breken van de golfjes op de boeg terwijl hij glijdt over het meer van Genessaret. Net als Maria en Jozef zich hebben moeten verwonderd dat het goddelijke Kind onder hun hoede was geplaatst. En nu dus de discipelen, ongetwijfeld met een blik op hun slapende Meester, moeten zij het ontzagwekkende voorrecht hebben gevoeld om te dienen en te zorgen voor de zoon van God. Hij had hen duidelijke instructies gegeven en de taak gedelegeerd aan hen. Hij rustte nu, net als jij dat doet als je zeker weet dat mensen in staat zijn om het uit te voeren. Wat kon er fout gaan? Dat is voor een andere studie! Vandaag wil ik focussen op de noodzaak voor ons om te rusten zoals Christus rustte.

Als je de evangeliën leest dan blijkt dat Christus altijd heerlijk was uitgerust, waar Hij ook ging, ongeacht de druk en de vraag op zijn leven. We zien geen tekenen van vermoeidheid in Zijn leven, zoals plotselinge irritatie en uitbarstingen met harde woorden. Jezus bediende altijd vanuit de rust. Stress en de dagelijkse druk is iets waar we allemaal mee te maken hebben. Vandaar dat we moeten leren om Hem te imiteren als we onze gezondheid willen behouden en sterk willen blijven in de loop van ons aardse leven. De Heer wil dat wij “uitgeruste” mensen zijn naar geest, ziel en lichaam.

1. De rust van God voor onze geesten

Rust voor je geest komt op de dag dat je opnieuw wordt geboren. Sommige mensen verliezen deze rust als gevolg van een verkeerd begrip van de staat van hun redding. Ze zijn bang dat ze hun redding zullen verliezen en verblijven dus in een staat van angstige onrust met de vraag of ze nou gered zijn of niet.

Een tijdje geleden gingen we naar Engeland. We moesten de boot hebben om over te varen en onze auto deed het niet meer toen we eenmaal bij de boot waren aangekomen. Hij startte niet meer en de rij auto’s begon te rijden om de boot in te gaan. Ik stapte uit en ging naar iemand van de maatschappij. Deze zei tegen mij dat het afslepen door mijzelf geregeld moest worden en dat dit erg duur was. Nu konden wij op twee manieren reageren. Inderdaad de auto laten afslepen òf toch de boot op. Wij baden in tongen en voerden een geestelijke oorlog. En toch wisten we dat we de boot niet zouden missen. Waarom? Je zou in de stress kunnen zitten van het niet op de boot komen, maar vanuit de rust die God geeft weet je dat alles goed komt. Heel veel mensen kunnen niet rusten omdat ze de boot zouden kunnen missen.

Te veel Christenen zijn bang om hun redding te verliezen! De Schrift zegt dat we de rust in gaan als we in Christus zijn. “Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen” (Hebr. 4:3). We zijn voor eeuwig gered en onze toekomst is veilig. We kunnen onze redding niet verliezen. De hemel is ons huis, God is onze Vader, Zijn Geest is de verzegeling dat we van Hem zijn. “En Hij Die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, Die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de Geest in onze harten gegeven heeft.” (2 Cor. 1:21-22). Niets in het leven of dood kan jou scheiden van de liefde van God (Rom. 8:38). Ontspan! Heb rust in je geest.
2. De rust van God voor onze zielen

Rust voor onze zielen komt op een andere manier. Romeinen 8:6 leert ons, “Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede”. Rust voor je gedachten en emoties komt wanneer ons leven in lijn is met de Geest. Als het niet in lijn is verlies je je vrede. We hebben vrede wanneer ons hart ons niet veroordeelt (1 Joh. 3:21). Ben je in vrede met je ziel of zit je vol angst? Zodra je tegen de wil van de Heer ingaat, verlies je je vrede.
Dit is een manier waarop de Heer ons weg leidt van het kwade. Wanneer je in het centrum van Gods wil bent en je geest op Hem gefocust is, ervaar je rust in je ziel. “Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” (Jesaja 26:3).

Het geheim van het ervaren van de rust van God is om alles te doen wat Hij je in je hart geeft: niets meer, niets minder en niets anders. Doe Zijn dagelijkse wil en wees tevreden. Sommige mensen hebben het “messias” complex en hebben het gevoel dat ze van iedereen de problemen moeten vaststellen en het proberen op te lossen. Maar Jezus deed geen poging om dit te doen.
Terwijl Hij van de hele wereld hield, diende Hij maar een beperkte groep Israëlieten. Hij zei, “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.”
(Mat.15:24). Hij werkte binnen de grenzen die Zijn Vader Hem had gesteld. Hij diende hen die God Hem gegeven had. Hij probeerde niet te veel te doen.
Jezus bediende de menigten maar investeerde in en zorgde persoonlijk voor de 12 discipelen. Het was niet mogelijk om in één dag werken meer dan dit te doen.
Hoe zit het met jou? Heb je jezelf te veel verdeeld? Terwijl je iedereen kunt bedienen, kun je het beste investeren in diegenen die God je geeft om te discipelen.
3. De rust van God voor onze lichamen

Jezus was een vroege vogel en we lezen dat Hij vaak tot na zonsondergang met het helen van de massa’s bezig was (Mark. 1:32). God wil dat wij kunnen rusten, maar niet lui zijn. Spreuken 26:14 zegt, “Zoals een deur op zijn scharnier draait, zo draait de luiaard zich om op zijn bed.” Net zoals in Spreuken 6:6, “Ga naar de mier, luiaard, zie zijn wegen en word wijs.”. Er is geen plaats voor nietsdoen in het Koninkrijk van God (zie de gelijkenis van de talenten).

Wanneer je rust in je geest en ziel hebt, zal je lichaam in staat zijn op een hoger niveau van energie te functioneren. Gelijkvormigheid produceert kracht. Maar Jezus was zich ook bewust van Zijn fysieke beperkingen. Het is vertroostend om Hem Zijn discipelen apart te zien nemen en om te gaan rusten op een berg na een dag van hard werken en Hem te zien slapen in de boot van Petrus en
Andreas.

Jezus kon Zijn lichaam laten rusten, omdat Hij wist dat de Vader voortdurend over Hem waakt. Hij is de God die niet zal “sluimeren of slapen” (Ps. 121:4).
Nogmaals, Hij begreep de fysieke beperkingen van het lichaam en onderwierp Zichzelf aan deze wetten. Sommigen denken dat ze boven hen staan en zijn dan verbaasd als hun gezondheid faalt. Denk aan je lichaam als een zeer geavanceerde machine die zorg en aandacht nodig heeft. Je lichaam heeft ‘schoon zijn’ nodig, lekker eten en rust om volledig te kunnen functioneren. Het is de tempel van de Heilige Geest, dus zorg er goed voor.

Jezus kon fysiek rusten omdat Hij kon delegeren aan zijn discipelen. Ze begonnen Zijn hart en geest te begrijpen. Ze waren gehoorzaam in wat Hij hen had gevraagd te doen ook al misten ze het geloof toen ze de storm tegenkwamen. Ook wij kunnen rusten wanneer we mensen om ons heen doen opgroeien, die hetzelfde hart en geest vertegenwoordigen. Mensen die van ons houden en voor ons zorgen, zodat wanneer wij ‘slapen’ zij ‘de bal zullen dragen’ of de eventuele problemen die naar boven komen zullen oplossen. Helaas leven te veel mensen op hun eigen manier. Ze hebben nog nooit discipelen opgevoed of een team van mensen om hen heen gehad die hun liefhebben en respecteren.
Vandaar dat ze alles de hele tijd zelf doen. Geen wonder dat zo gestrest zijn of uitgedoofd zijn! Door te investeren in de mensen die God geeft in je leven, zul je merken dat ze “vrienden die dichterbij zijn dan broeders” worden. Het leven wordt eenvoudiger; het leven wordt …steeds meer met rust.

Je zal God nooit goed dienen als je gestrest en moe bent. Het lichaam is het vat waardoor God bediend. Hij is de wind, maar jij bent het zeil. Als het zeil niet juist is ingesteld zal de boot niet vooruitgaan zoals het zou moeten. Een uitgerust lichaam verhoogt de helderheid van je gedachten, je kracht voor een dag werken, je vermogen om de dagelijkse uitdagingen van het leven en de grote reuzen die regelmatig op je weg komen te veroveren. Op deze manier ontdekken we een goddelijke paradox – drukke mensen kunnen de meest uitgeruste mensen op aarde zijn.

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.