Dag 4 Onderwijzen zoals Jezus Onderwees.

DAG VIER

Dinsdag 19 mei 2015.

Onderwijzen zoals Jezus Onderwees

“En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te onderwijzen; en velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen gebeuren?” (Markus 6:2)

Velen van ons zien zichzelf als studenten, maar weinigen van ons zien zichzelf als docenten of leraren. Maar net zoals een zoon een vader wordt wanneer hij volwassen wordt, zo moet ook de leerling een discipel-maker worden. De vrij gezette man zet mensen vrij. De genezen mens wordt een genezer van anderen. De ontvanger wordt een gever. De onderwezen mens wordt een leraar. Dat is volwassen worden.

Jezus had geleerd door de hand van Zijn aardse ouders, Jozef en Maria, en Zijn hemelse Vader. Op de leeftijd van twaalf vinden we Hem in het midden van degeleerden van de tempel van Jeruzalem “terwijl Hij te midden van de leraars zat, naar hen luisterde en vragen aan hen stelde.” (Luk. 2:46). Hij was een
oplettende student.

Later zien we Hem onderwijs geven aan anderen van wat Hij had geleerd. Het had direct invloed op de mensen om Hem heen. Ze hadden nog nooit zoiets
meegemaakt. Het was niet alleen diep en wijs, maar levens-veranderend.

Als er één ding is dat de wereld vandaag dringend nodig heeft, zijn het leraren in de vorm en de geest van Jezus. Dit is onze oproep als een kerk van overwinnaars. Laten we eens naar enkele principes kijken:

1. Je kunt alleen onderwijzen wat je hebt geleerd.

Je kunt niet geven wat je niet hebt ontvangen. Je kunt niet onderwijzen wat jeniet hebt geleerd. Volgens het boek Spreuken, is het krijgen van wijsheid het
eerste principe wat je moet doen in het leven. Wijsheid scheidt je van de menigte en zorgt ervoor dat je voorspoed hebt op elk gebied van het leven.

Helaas hebben we te veel boodschappers zonder bericht. Of zelfs boodschappers wiens boodschap onvolledig is of onduidelijk. Stelt je zich eens een boodschappervan het leger voor die bij zijn superieuren aankomt en zegt “De vijand komt
eraan”, maar hij weet niet waar vandaan of wanneer of met welke aantallen of met welke wapens. Zijn boodschap doet er weinig aan om de situatie te helpen.

Er zijn maar weinig echte kortere wegen in het leven naar wijsheid. Wat er ingaat, komt er uit, niets meer en niets minder. Alleen wat je leert in de stilte wordt uiteindelijk geopenbaard in het openbaar. Gelovigen willen een stem in de samenleving hebben, maar willen niet de prijs betalen van het eerst wijsheid leren- en niet elke vorm van wijsheid, maar de wijsheid van God. Dat is wat de wereld nodig heeft of ze het nou weten of niet.

Vrienden, we gaan naar school om onze hersenen te trainen in de dingen van deze wereld, maar weinigen zien het belang van de opleiding in de dingen van
God. In kerkelijke kringen zijn we er trots op om te denken dat we alles weten door het lezen van een paar boeken en door het luisteren naar zondagse preken.
In werkelijkheid krassen we maar op de oppervlakte van de wijsheid en daarom hebben we maar een oppervlakkige impact op de maatschappij.

Neem vandaag je besluit om een echte student van het Woord worden zoals Jezus was! Als je het S.M.C. (Geestelijke Volwassenheid Cursus) wil volgen, neem dan contact met ons op!

2. Wijsheid komt bij degenen die de juiste houding van het hart hebben

Heb je gemerkt dat twee mensen hetzelfde Schriftgedeelte kunnen lezen waarbij de ene in staat zal zijn om er een rijke openbaring uit te trekken, als een gouden draad, en de andere haalt een saai iets naar de oppervlakte. Twee mensen kijken naar de hemel waarbij één van hen allerlei boodschappen van God ziet inde hemel, die hem de wil en de manieren van God leren. Maar de andere ziet gewoon alleen maar de wolken en de zon. De eerste persoon ziet de zon als een afbeelding van Christus en Zijn trouw, Zijn licht, Zijn warmte, Zijn leven. Hij ziet de wolken als een teken van Gods bescherming, Zijn vermogen om water te geven aan de dorstigen.

Wat is het verschil? De ene heeft de juiste houding van het hart. Hij wil leren van God om God te behagen. De andere wil leren om anderen te imponeren of een onderscheiding te krijgen. God verbergt Zich voor deze laatste. Hij mag het
woord van God kennen, maar hij kent niet de God van het Woord.

3. Als je trouw bent met weinig zal de Heer je veel geven

Heb je je ooit afgevraagd waarom het meeste van het Nieuwe Testament werd geschreven door een man die geen deel uitmaakte van de 12 discipelen? Het is
zelfs zo dat de diepe waarheden van het Nieuwe Verbond gegeven werden aan Paulus, voorheen genaamd Saulus van Tarsus, na zijn bekering op weg naar Damascus. Waarom hij? Ja, inderdaad hij had ongetwijfeld een briljante geest en was hij opgeleid in de joodse wet door één van de meest beroemde rabbijnen van zijn tijd. Maar de Heer zoekt meer naar het juiste soort van hart, dan de juiste vorm van het hoofd. Dus wat vond Hij in Paulus waar de Heer tot
aangetrokken werd?

Overweeg dit: Paulus was trouw om de openbaring die hij had met anderen te delen. “En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van
God is” (Hand. 9:20). Paulus preekte onmiddellijk na zijn bekering. Hij hield niets achter van de openbaring die hij had. Later in zijn bediening zei hij: “hoe ik niets
van wat nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen, in het openbaar en in de huizen.” (Hand. 20:20). Paulus was altijd trouw aan de
openbaring die God hem gaf. Hij deelde het onmiddellijk met hen die hij dacht dat ze ervan zouden kunnen profiteren. Hij deelde altijd alles wat hij had
geleerd. Hij gaf zijn beste parels weg! Daarom bleef God hem meer geven.

Wanneer je met anderen deelt wat je hebt geleerd, dan geeft de Heer je meer openbaring. Waarom zou Hij het aan je geven als je het voor jezelf hield?
Wanneer je een doorgeef kanaal wordt, zegent Hij je.

Dit is een reden waarom wij een kerk van celgroepen zijn. De celleiders onderwijzen wat ze geleerd hebben. Dan de leden, als ze eenmaal hebben geleerd, worden ze leiders van groepen en daarmee leraren. Ieder van ons is hiertoe geroepen en door dit, groeit een ieder van ons in wijsheid en volwassenheid.

4. Hoe meer je onder gezag staat hoe meer autoriteit je hebt

Één van de dingen die op de toehoorders van Jezus het meest impact hadden, was het gezag waarmee Hij sprak. “En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden.” (Mark. 1:22). Hij sprak met overtuiging. Hij wist dat de hemel Zijn woorden steunden.

Waar komt gezag vandaan? Waarom waren er zoveel toen (en nu) die onderwijzen maar de autoriteit missen? Autoriteit komt op een persoon die onder gezag staat. Jezus verwonderde zich over het geloof van een Romeinse centurion die hem gezegd had, “Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij; ik zeg tegen de één: Ga! en hij gaat; en tegen de ander: Kom! en hij komt; en tegen mijn slaaf: Doe dat! en hij doet het.” (Mat. 8:9).

Omdat Jezus onder het rechtstreeks gezag van Zijn Vader was (en, interessant genoeg, onderwierp Hij zich aan de profeet van zijn tijd, Johannes de Doper, en aan Zijn eigen ouders, hoewel Hij meer wist dan hun allebei) had Hij gezag. Jezus had de autoriteit van de hemel gekregen, vandaar Zijn vrijmoedigheid. Als
je onder het gezag van God staat en onder het gezag van de celleiders en voorgangers, die God ons in ons leven geeft, dan zul je beginnen te onderwijzen met
gezag.

Doe dit alsjeblieft en onderwijs, onderwijs, onderwijs alles wat je hebt geleerd.

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.