Dag 3 Vasten zoals Jezus Vastte.

DAG DRIE

Maandag 18 mei 2015

Vasten zoals Jezus Vastte

“….om u te wijden aan vasten en bidden…” (1 Kor. 7:5)

1. Vasten leidt tot intimiteit met God

Als we denken aan het vasten van Christus hebben we de neiging om te denken aan Hem, dat Hij 40 dagen worstelend doorbracht om Zijn gedachten af te houden van voedsel, zwak door het gebrek aan voedsel, voortdurend gekweld door de duivel. Interessant is dat in de Schrift staat dat aan het einde van de veertig dagen satan tot Hem kwam, niet tijdens. Dus wat was Hij dan echt aan het doen in deze periode? Hij spendeerde echte kwaliteit-tijd en kwantiteit-tijd met Zijn Vader en Zijn heerlijke tegenwoordigheid. Het was niet allemaal pijn en lijden!

Als de stem van het vlees door het vasten tot zwijgen is gebracht en onze harten gevoeliger geworden zijn voor de Geest, dan neemt onze passie voor God toe. Dit kan leiden tot glorieuze tijden van gemeenschap met de Vader. Dit zijn bergtop ervaringen die onze harten nauw samenbindt met Zijn hart. Op deze plaats staat er maar weinig tussen de gemeenschap en de communicatie met God. Ik zeg niet dat het verlangen om te eten verdwijnt. Absoluut niet! We zijn gemaakt van vlees en bloed en we hebben magen die om levensonderhoud vragen. Maar het verlangen om met de Vader te zijn gaat hier ver boven uit, in die mate dat je nauwelijks de bergtop wilt verlaten.

De apostel Paulus had een intieme relatie met de Heer. Hij droeg veel vrucht, want hij was aangesloten op de wijnstok. Hij plantte allemaal kerken rondom Klein-Azië. Hij schreef een groot deel van het Nieuwe Testament. Aan hem werd de diepe openbaring gegeven van het plaatsvervangende werk van Christus aan het kruis. Het Woord van God woonde rijkelijk in hem, zodat hij een profetische stem voor zijn generatie was en voor de generaties na ons zal zijn. Je kunt geen spreekbuis zijn voor God totdat je het hart van God hebt.
Het is interessant om het persoonlijke gebedsleven van Paulus op te merken. Vergeet niet dat hij niet een van de twaalf was. Hij was de apostel die “buiten die tijd geboren” was. Hij had een korte ontmoeting met de Heer op de weg naar Damascus. Dus waar komt dan een dergelijke openbaring vandaan? Zijn intimiteit kwam door tijd door te brengen met de Heer door gebed en vasten. 2 Kor. 11:27 verteld ons dat hij “vaak in vasten was”. Hij benoemde oudsten in de jonge kerken na tijden van vasten (ongetwijfeld op vergelijkbare wijze als Jezus zijn discipelen benoemde na nachten van gebed). Zijn frequente gebedsleven werd vaak versterkt door te vasten. Onze belangrijkste reden voor het vasten is dat we dichter naar God kunnen groeien en zodat wij ons gebedsleven intensiveren. Laat dit vasten niet voorbij gaan, zonder de prachtige kwaliteit (en kwantiteit) tijd met de Heer.

2. Vasten leidt tot vrij zijn van de wereld

Wanneer je vast, beginnen de dingen van de wereld te vervagen in jouw zienswijze op hen. De dingen van de wereld beginnen de grip op jou af te nemen. En aan de andere kant beginnen de hemelse zaken meer aantrekkelijk te worden. Probeer het en je zult het zien. Gesprekken over natuurlijke dingen zoals films, sport, winkelen, grappige incidenten verliezen hun mate van interesse voor je. In plaats daarvan word je hongerig naar de aanwezigheid van God. Het is Zijn aanwezigheid die je een veel grotere voldoening geeft dan de tevredenheid die afkomstig is van het hebben van een volle buik! Maar al te vaak raken we verstrikt in de dingen van de wereld. Dit betekent dat we hen te veel belangrijkheid geven. We besteden ten minste een derde van de dag aan het kopen, de voorbereiding van het eten en het opruimen ervan. Als we vasten hebben we dus veel meer tijd. Laten we echte soldaten van het kruis zijn deze 21 dagen. In tijden van strijd is er niet veel tijd om te stoppen en te eten. Er is werk te doen: een vijand te veroveren. Breng deze extra tijd die je hebt, door in gebed en geestelijke oorlogvoering. Als gevolg hiervan zullen jij en/of je gezin de zegen merken.

3. Vasten leidt naar de overwinning op de duivel

Zodra onze verlangens naar de dingen van de wereld onder controle worden gebracht, dan volgt de nederlaag van de duivel snel. Hij gebruikt de dingen van de wereld om ons te verleiden om hem te dienen. Nu kunnen zijn verleidingen nergens landen in onze ziel. Jezus versloeg de duivel omdat Zijn Vaders Koninkrijk zo werkelijk was voor Hem. Dit is een van de redenen dat Hij niet geïnteresseerd was om voor de duivel te buigen om de koninkrijken van de wereld (Mat. 4:8-9) te ‘krijgen’. Als we vasten wordt hetzelfde waar. We zijn niet meer geïnteresseerd in deze wereld met zijn valse ijdelheden en eer. Deze wereld is gekruisigd voor ons en wij zijn gekruisigd voor de wereld (Gal. 6:14). Vasten vervult ons ook met een vastberaden geloof. Jezus zei dat de discipelen niet een demon konden uitdrijven, behalve door bidden en vasten (Mat. 17:21). Ze hadden geprobeerd om de wonderen van God te laten werken en mislukten. Ze waren niet op de juiste plaats. Hun geloof was niet gefocust. Vasten doet dat voor je. Het krijgt je gefocust. Het zet jouw geest in vuur en vlam. Niet langer kan het vlees de geest van de passie dempen. Laten we deze tijd van vasten samen omarmen. Het resultaat zal prachtig zijn. We ontwikkelen een prachtige intimiteit met God en je ziet een echte doorbraak in ons persoonlijk en kerkelijk leven. En, vasten kan op verschillende manieren, vraag het je celleider!

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.