Dag 2 Liefhebben zoals Jezus Liefhad en Liefheeft.

DAG TWEE

Liefhebben zoals Jezus Liefhad en Liefheeft

“Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.” (Ef 3:17-19)

1. De breedte van de liefde van Christus spreekt van Zijn universele liefde

Christus is niet alleen de Redder van de Joden, maar ook van de heidenen. Zijn liefde is voor elke stam, elk volk en elke tong. Zijn armen aan het kruis werden uitgerekt en vastgespijkerd als wegwijzers naar het oosten en naar het westen. Zo ook reiken Zijn armen van liefde over de hele wereld en omarmen elke natie op de aardbol. Zo heeft Hij ook in de generaties van het verleden en het heden, de zonde van de hele mensheid als een uitdrukking van Zijn goddelijke liefde op Zich genomen. In het kort, Hij was en is de beminnaar van iedereen (Joh. 3:16).

• Zijn liefde overstijgt nationaliteit – Hij hield van de Jood Mattheüs en de Samaritaanse vrouw bij de bron.

• Zijn liefde overstijgt maatschappelijke positie – Hij hield van Nicodemus, een van de tempelleiders en Bartimeüs de bedelaar.

• Zijn liefde overstijgt economische status – Hij hield van de rijke jongeling en de weduwe, die maar twee penninkjes had.

• Zijn liefde overstijgt leeftijd – Hij hield van zowel de oude dame die al 30 jaar gebonden was en van de jonge kinderen.

Hoe zit het met ons? Houden wij gewoon van één bepaalde leeftijdsgroep, sociale status, nationaliteit of type persoon? Kijken we verder dan de uiterlijke mens en zijn we betrokken met iedereen? Mensen hebben de neiging om van anderen te houden die vergelijkbaar zijn. Dit is geen altruïstische (onzelfzuchtige en onbaatzuchtige) liefde, maar een egoïstische liefde – door dat te doen hebben ze zichzelf lief!
We moeten het leven van God verspreiden aan iedereen. Onze kerk moet zich thuis voelen bij jong en oud, rijk en arm, zwart en wit, de sterke en de zwakke. Met de uitgestorte Heilige Geest op ons, hebben we verscheidenheid in eenheid. Wat een vreugde om in een dergelijke omgeving te zijn!

2. De lengte van de liefde van Christus spreekt van Zijn eeuwige liefde

De liefde van Christus gaat van generatie op generatie. Het was er van het begin en het zal er aan het eind zijn. De Heer houdt nooit op met van ons houden. Laat de duivel je niet misleiden door te denken dat God Zijn liefde stopt wanneer je een fout maakt. Gods liefde is standvastig. Hij houdt van je, zelfs tijdens je fouten.
De vader van de verloren zoon bleef houden van zijn zoon, zelfs toen zijn zoon hem verliet voor de wereld. Het was de kennis van zijn vaders standvastige liefde die de jonge man motiveerde om weer naar huis te gaan vanuit de varkensstal. Hij wist dat zijn vader hem niet zou afwijzen.
Hoe zit het met ons? Houden we van mensen als ze zich goed gedragen en met ons in overeenstemming zijn of houden we van mensen, ongeacht wat? Hebben we lief, omdat mensen het verdienen om geliefd te worden of hebben we lief omdat we van mensen houden? Jezus houdt van ons omdat Hij liefde is.

3. De diepte van de liefde van Christus spreekt van Zijn ondoorgrondelijke liefde.

Jezus liefde was zowel voor de tempelleider Nicodemus, maar ook voor de misdadiger aan het kruis. Zijn bloed werd vergoten voor alle zonden van de wereld, waaronder de ergste van allemaal. Hij houdt van de dief en van de moordenaar. Hij hield van de overspelige vrouw en van de prostituee. Houden wij van dit soort mensen? Zijn liefde reikt naar de diepten van de hel, de daders van vreselijke zonden. Hij is niet alleen de Verlosser van de opgeleide en de beleefde mensen. Is Hij de redder van de verschrikkelijke criminelen? Sommige van de beste heiligen waren verschrikkelijke zondaars. Waarom? Omdat ze de genade en barmhartigheid van God beter dan anderen begrijpen. Ze leven een leven van dankbaarheid.
Degenen die veel vergeven zijn, kunnen veel van mensen houden.
De meeste criminelen hebben geleden aan een gebrek aan liefde in hun leven. Ik heb ontdekt dat gewonde mensen andere mensen verwonden. Hun harten zijn verwond en kunnen daardoor eerst niet reageren. Maar beetje bij beetje kan liefde hen veroveren en hen genezen. Het goede nieuws, is dat mensen die genezen zijn vervolgens doorgaan en andere mensen genezen.

4. De hoogte van de liefde van Christus spreekt van Zijn hemelse liefde.

De liefde van de mens is beperkt. Gods liefde komt uit de hoogten van de hemel. Zijn liefde is een berg die hoog boven ons uit torent. Zijn liefde is vooral te zien op de hoogten van de berg Golgotha die vergoten werd naar beneden op Jeruzalem. Mensen hebben lief via een contractuele basis, voor wat, hoort wat. God houdt van hen op een verbond basis. Mensen stoppen met houden van als hun liefde niet beantwoordt wordt. Maar God houdt van ons, wat de kosten er ook van zijn. De liefde van de mens is voorwaardelijk; Gods liefde is onvoorwaardelijk. De liefde van de mens is zelfzuchtig, maar Gods liefde is onbaatzuchtig en zelfopofferend. De liefde van de mens is aards; Gods liefde is hemels. Daarom is de liefde van de mens beperkt, maar de liefde van God snijdt naar het diepste deel van het hart. De liefde van de mens is oppervlakkig, maar Gods liefde overwint onze harten. Als we alleen deze altruïstische, gevende, zelfopofferende hemelse liefde zouden praktiseren, dan zou de wereld om ons heen snel worden gewonnen voor Christus.

Wouter van der Hee
Voorganger
De Wijnstok, Gemeente in Cellen

foto van De Wijnstok, Gemeente in Cellen / Videira Holanda.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.