Bouwfonds

Naamloos-1Stort uw gaven op:

NL10 INGB 0004 9874 83

t.n.v. Stichting Gethsemane

Onder vermelding van gift Bouwfonds

Uw gift is financieel aftrekbaar van de belasting

Wij zijn ANBI

Reageren is niet mogelijk